02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: อ.สุชาต ที่ 02 มิถุนายน 2016 | 10:51:12 PM

หัวข้อ: ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สุชาต ที่ 02 มิถุนายน 2016 | 10:51:12 PM
O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558
ตอนนี้ทางเวป สทศ ได้นำข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลยมาเปิดให้ Download กันแล้วนะครับ

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407183/61thaiP6_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407178/_61_6_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 62 สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407174/62socP6_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407179/_62_6_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407175/63engP6_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407180/_63_6_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407176/64mathP6_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407181/_64_6_2558.pdf.html)]
รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
[ข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407177/65sciP6_2558.pdf.html)]               [เฉลยข้อสอบ (http://downloads.ziddu.com/download/25407182/_65_6_2558.pdf.html)]

ไฟล์รวมทุกวิชาพร้อมเฉลย ==> [ DownLoad (http://downloads.ziddu.com/download/25407162/ONET2558_P6.rar.html) ]

ที่มา : http://www.niets.or.th/ (http://www.niets.or.th/th/)