02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => แนะแนว => ข้อความที่เริ่มโดย: phollawat2529 ที่ 13 กันยายน 2013 | 09:32:20 AM

หัวข้อ: เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ลาดกระบัง เทอม2/2556
เริ่มหัวข้อโดย: phollawat2529 ที่ 13 กันยายน 2013 | 09:32:20 AM
(http://upic.me/t/7w/dti_tas_560802.jpg) (http://upic.me/show/47030546)
โครงการหลักสูตรร่วม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โทรศัพท์ 2202, 2715, 2816, 2817
โทรสาร 0 2980 6198
e-mail : dti.tas@dti.or.th
website : http://dtasc.dti.or.th (http://dtasc.dti.or.th) , www.dti.or.th (http://www.dti.or.th)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ : 0 2329 8321
website : www.kmitl.ac.th/engineer (http://www.kmitl.ac.th/engineer)