02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

บทความ => บทความทั่วไป => ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: okjaamaster ที่ 26 พฤษภาคม 2013 | 11:09:53 PM

หัวข้อ: ฉลาดรู้ทันคนอื่น ไม่โดนหลอกเพราะรู้กฏหมาย
เริ่มหัวข้อโดย: okjaamaster ที่ 26 พฤษภาคม 2013 | 11:09:53 PM
" มีไฟล์เพลงละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมฯ ของเรา อย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย "

ช่วงนี้ร้านเกมหลายๆที่เจอบ่อยกับคนจับลิขสิทธิ์ บางร้านก็รู้ทันกลชั่วของพวกมันบางร้านก็ต้องเสียรู้มันไป ต้องเสียทรัพย์สินหลายหมื่นบาทให้พวกใจบาปได้ไปใช้กันฟรีๆ วันนี้เรามีความรู้ดีๆ ที่เข้าใจไม่ยากมาบอกเล่า เผื่อเจอพวกคนชั่วยัดของจะได้รู้ทันและด่ากลับมันได้ถูก
มีไว้เพื่อประโยชน์นี้ผิดนะจ้ะ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไรให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
1) ขายมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

แต่ถ้ามีไว้เพื่อทำแบบนี้ไม่ผิดคะ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 32 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ ลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งมิให้ถือว่าเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น ในครอบครัวหรือญาติสนิท
3) ติชม วิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น
4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
5) ทำซ้ำดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
6) ทำซ้ำดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ ในการสอนของตนอันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
8) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

Cradit : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย