02dual บอร์ดแห่งการศึกษา

วิชาการ => ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น => ข้อความที่เริ่มโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 08 มกราคม 2013 | 06:40:52 PM

หัวข้อ: ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.3 ปี การศึกษา 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด
เริ่มหัวข้อโดย: แอดมิน~เต้ย~ ที่ 08 มกราคม 2013 | 06:40:52 PM

o-net ม.3


ทาง 02dual.com ได้ทำการรวมข้อสอบ onet ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา  51, 52, 53
มาเพื่อการทบทวน และ สะดวกต่อการค้นหา


ข้อสอบ O-net 51 ม.3 (ปีการศึกษา 2551)พร้อมเฉลย (http://forum.02dual.com/index.php/topic,229.0.html)
ข้อสอบ O-net 52 ม.3 (ปีการศึกษา 2552)พร้อมเฉลย (http://forum.02dual.com/index.php/topic,656.0.html)
ข้อสอบ O-net 53 ม.3 (ปีการศึกษา 2553)พร้อมเฉลย (http://forum.02dual.com/index.php/topic,1518.0.html)แนวข้อสอบ o-net
แนวข้อสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเฉลยแบบมีคำอธิบาย (http://forum.02dual.com/index.php/topic,6015.0.html)