View full version: ธรรมะ
 1. ใจของเราเป็นภาพจำลองของภพภูมิต่างๆ
 2. ของที่พระฉันได้ยามวิกาล
 3. มีหน้าที่ภาวนาไป จะได้หรือไม่ได้ช่างมัน
 4. คนอื่นผิดหมด ตัวกูไม่ผิด..!
 5. ไม่มีเงินทำบุญแต่อยากได้บุญ
 6. ปล่อยปลาแล้วปลาตาย ?
 7. เป็นเทวดาก็มักจะเผลอเพลิน ไม่ขยันภาวนา ยกเว้นมีบารมีมากมาแต่ก่อน
 8. จิตนั่นแหละคือแก่นสารของชีวิต
 9. วิบัติ ๖ ประการ โดย คุณมาลี ณ บ้านจิตสบาย
 10. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖
 11. พรหมลูกฟัก เจริญวิปัสสนาไม่ได้
 12. อสัญญสัตตาภูมิ ไม่ใช่นิพพาน
 13. ขยายขอบเขตความสุข
 14. ชนกกรรม
 15. มงคลชีวิต
 16. ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมแก่ช้า ?
 17. ผีสิง
 18. กำเนิดดวงจิต
 19. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 20. เป็นมนุษย์ ภาวนาง่ายที่สุดแล้ว
 21. ถ้าสุขภาพไม่ดี ควรทำบุญด้านไหน?
 22. อานิสงส์ของการให้ทานแต่ละประเภท
 23. การปฏิบัติไม่ยาก หากรู้หลัก เพราะการปฎิบัตินั้นเหมาะกับภูมิมนุษย์
 24. ทานที่ดีที่สุดในชีวิต
 25. อย่าตั้งข้อแม้ในการให้ทาน
 26. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 27. ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ ยังไม่เดินวิปัสสนา
 28. ก่อนจะเจริญวิปัสสนา ต้องเตรียมความพร้อมของจิต
 29. วิธีการฝึก และประโยชน์ ของสมาธิทั้งสองชนิด
 30. จักรวาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
 31. ยังก้าวผ่านการปฏิบัติบางจุดไม่ได้
 32. เมตตาที่แท้จริง
 33. เหตุใดหมาจงรักภักดีต่อเจ้านาย ?
 34. บุรพกรรมของโตไทยพราหมณ์
 35. เมื่อก่อนคนไม่เข้าใจ คิดว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิ
 36. จุดธูปจุดเทียนขออโหสิกรรมมีผลหรือไม่ ?
 37. พูดแล้วมีคนเชื่อ เป็นผู้นำเขาได้ เพราะทำบุญอะไร ?
 38. ตอบแทนความไม่ดีด้วยความดี
 39. มีคนมาขอความช่วยเหลือแต่..เราไม่พร้อมที่จะช่วย
 40. แวะที่เดียว
 41. พระวินัยมีข้อห้ามเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่ ?
 42. พิจารณาธรรมแล้ว ทำไมไม่มีความสุข ?
 43. ผลกรรมของคนชอบพูดส่อเสียด
 44. ดีส่วนดี ชั่วส่วนชั่ว ลบล้างกันไม่ได้
 45. สัปปุริสธรรม ๗ กับคนกินเหล้า
 46. เป็นเมียน้อยบาปไหม ?
 47. เจ้าชายสิทธัตถะ ฝึกสมาธิชนิดที่เกื้อกูลให้เกิดปัญญามาจนชำนาญก่อนแล้ว
 48. อารมณ์พาล
 49. มนุษย์แสวงหาความพ้นทุกข์มาตลอด
 50. ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไป

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal