View full version: ธรรมะ
 1. จัดการกับธุรกิจอย่างฉลาด
 2. ถ้ายังเครียด มีแนวโน้มจะเลือกวิธีที่ผิดได้มากกว่าถูก
 3. โสดาปัตติมรรค มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติพระจักรพรรดิ
 4. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม บริษัท เอสโซ่ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 5. ปุถุชนต้องมีหลักของการภาวนาให้ถูกต้องก่อน เพื่อที่จะภาวนาให้ได้โสดาบัน
 6. เส้นทางของผู้เริ่มปฎิบัติคืออะไร
 7. พลังบุญ กับการอธิษฐานขอ
 8. ทำบุญไม่จำเพาะเจาะจง ได้บุญมากกว่าทำบุญแบบเจาะจง
 9. อาการทางใจในการทำบุญมีอยู่ ๓ กาล
 10. แล้วแต่ทำกับใคร
 11. มีบุญเป็นปกติทางความรู้สึก
 12. ยากที่สุดก็ตอนเริ่มต้นนี่แหละ
 13. การวัดภูมิธรรม วัดที่กิเลสที่ถูกทำลายล้างหมดสิ้น วัดที่กิเลสที่เหลืออยู่
 14. ยอมแปลกในสายตาชาวโลก
 15. แรงบันดาลใจ อารมณ์อิจฉา อารมณ์ริษยา
 16. เห็นทุกความสูญเสียโดยความเป็นของไม่เที่ยง
 17. กรรมจะพยายามรักษาเส้นทางของตัวเองไว้
 18. พระพาหิยะ ผู้ตรัสรู้เร็ว
 19. ตัวเราไม่มี ตัวที่มีคือตัวทุกข์
 20. การแยกขันธ์เป็นขั้นเจริญปัญญา
 21. วิปัสสนาคือการเห็นรูปเห็นนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์
 22. ตัวเราเป็นเพียงภาพลวงตา เห็นแจ่มแจ้งเมื่อใด ได้เป็นพระโสดาบัน
 23. ทำทานด้วยเงิน กำลังแรง ปัญญา
 24. คู่ 3 ประเภท
 25. อาการซึมเศร้าไม่เคยช่วยให้อาวุโสขึ้นหรืออ่อนเยาว์ลง
 26. แต่ละส่วนนั้นไม่มีตัวเราตรงไหนเลย มีแต่ของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลย
 27. เป็นสักว่าสภาวะอันหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเรา
 28. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดผาณิตาราม ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 29. จิต ใจ วิญญาณ คือสิ่งเดียวกัน
 30. อยากอวดผลการปฏิบัติ
 31. ปล่อยปลาตัวไหนห้ามกินตัวนั้น ?
 32. หน้าตาภายนอก vs หน้าตาภายใน
 33. ครูผู้น่าขอบคุณ
 34. มีสุขมีทุกข์ ให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นตามมา
 35. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงเรียนรุ่งอรุณ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 36. Video วิถีแห่งความสุข ภาค ๑ – ๓ (Animation)
 37. ใช้ร่างกายของเรา จิตใจของเรา เป็นต้นทุนของการภาวนา
 38. อธิษฐานว่าจะไม่พรากจากกัน
 39. ยามสูญเสีย
 40. หากจิตเหมือนสัตว์ในอบายภูมิ จะภาวนาไม่ได้
 41. เก็บกดอารมณ์จนระเบิด..!
 42. ยิ่งเลว ยิ่งต้องมาหาพระ
 43. หัดภาวนาเสียแต่เมื่อแข็งแรง
 44. โลกปั่นป่วน
 45. เข้าใจผิดว่าเป็นพระอรหันต์
 46. วิชาโลก วิชาธรรม
 47. พลิกมุมมองเข้าทางธรรม
 48. สิ่งที่ประสบและกำลังจะประสบล้วนเหมาะสมแล้ว
 49. ฆราวาสธรรม อ.สุรวัฒน์ ณ.บ้านจิตสบาย พ.ย. ๕๖ (๑+๒)
 50. ใจของเราเป็นภาพจำลองของภพภูมิต่างๆ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal