View full version: ธรรมะ
 1. ‘ความคิดไม่ดี’ ไม่ใช่ตัวเรา
 2. กรรมฐานและไตรลักษณ์ ต้องเลือกไปตามความถนัด
 3. อย่าจ้องแต่ความฟุ้ง
 4. การก้าวสู่ความหลับแบบพุทธ
 5. ไตรลักษณ์ เป็นสิ่งที่เนื่องกันหมด
 6. ทำไมคนเป็นใหญ่เป็นโต ทำความชั่วแต่ยังได้ดี
 7. เปลือกของสมาธิ แก่นของสมาธิ
 8. โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ
 9. คำถามเกี่ยวกับพระโสดาบัน
 10. ใช้แก้วเสียงคลายเครียด
 11. ฝึกกำจัดอารมณ์ไขว้เขวยามเช้า
 12. สงบจากอาการ ‘อยากสงบ’
 13. เหตุใดพระพุทธเจ้าต้องเป็นชนชาติอินเดีย
 14. การเจริญวิปัสสนาต้องทำเฉพาะนั่งสมาธิหรือเปล่า
 15. จำเป็นต้องสมาทานศีลก่อนสวดอิติปิโสหรือไม่?
 16. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ศาลาลุงชิน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 17. คลายเครียดภายใน ๑๐ นาทีแบบพุทธ
 18. เริ่มจากสมถะหรือวิปัสสนาก่อน
 19. นึกอยากสงเคราะห์จริงๆ
 20. สิ่งเดียวในโลกที่ควรเกลียด
 21. ใส่บาตรหน้าบ้าน กับ ถวายพระที่วัด อานิสงส์ต่างกันอย่างไร
 22. ผลกรรมของคนชอบกร่าง ชอบใช้กำลัง
 23. ปัญหาเกี่ยวกับอทินนาทาน
 24. กรรมต่างกัน ผลต่างกัน
 25. ลักษณะของจิตที่ถึงฐาน
 26. มารภายใน มารภายนอก
 27. สภาวะทั้งหลายล้วนแต่ทำลายตัวมันเอง
 28. การพบเจอแต่รักที่ถูกหลอกเกิดจากอะไร?
 29. การเตรียมตัวสำหรับคนไม่มีคู่
 30. บุญจากการร่วมกันรักษาศีลข้อ ๓
 31. อย่าเอาความรู้สึกรักเมื่อแรกพบเป็นตัวตั้ง
 32. รักแบบชายหญิง คือพันธะที่เหนียวแน่นที่สุดในสังสารวัฏ
 33. ความรักของพระมหาสัตว์และนางแก้วคู่บารมี
 34. สารพันปัญหาความรัก
 35. ความรักเกิดจากอะไร?
 36. ไม่เกินกว่ากรรมที่เคยทำและกรรมที่กำลังก่อ
 37. เห็นใจคนที่ไม่น่าเห็นใจ
 38. การหมดพันธะเชิงสามีภรรยา
 39. ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป เป็นไปได้จริงหรือ?
 40. มีสติก็มีศีลสมาธิปัญญา
 41. คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีกิเลส
 42. ไม่ได้มาชดใช้กรรมอย่างเดียว
 43. จัดการกับธุรกิจอย่างฉลาด
 44. ถ้ายังเครียด มีแนวโน้มจะเลือกวิธีที่ผิดได้มากกว่าถูก
 45. โสดาปัตติมรรค มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติพระจักรพรรดิ
 46. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม บริษัท เอสโซ่ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
 47. ปุถุชนต้องมีหลักของการภาวนาให้ถูกต้องก่อน เพื่อที่จะภาวนาให้ได้โสดาบัน
 48. เส้นทางของผู้เริ่มปฎิบัติคืออะไร
 49. พลังบุญ กับการอธิษฐานขอ
 50. ทำบุญไม่จำเพาะเจาะจง ได้บุญมากกว่าทำบุญแบบเจาะจง

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal