View full version: ธรรมะ
 1. มีความสุขอยู่กับตัวเองได้
 2. ความเข้มแข็งเกิดจากการ ‘ฝึก’ ทำจิตให้สว่างขึ้น
 3. เห็นโลกเห็นจักรวาลเกิดดับ ไม่มีประโยชน์ใดเพื่อความพ้นทุกข์ของเรา
 4. เริ่มต้นแผ่เมตตาเป็นขั้นเป็นตอน
 5. เมื่อมีความคิดสองความคิดตีกัน
 6. เปลี่ยนจิตจากแข็งกระด้างเป็นอ่อนโยน
 7. Stabilize your mind by practicing presence
 8. ลัทธิบูชาซาตาน
 9. ถ้าเห็นจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเดียวกันนะ ก็จะพ้นจากทุกข์
 10. ใครบอกอะไรมา อย่าเพิ่งรีบเชื่อหรือรีบปฏิเสธ
 11. อ่านเกมกรรมให้ออก
 12. วิธีแก้อาการกลัวผี(อุปาทาน)
 13. สร้างความเข้มแข็งของใจ
 14. คนทั้งหลาย ล้วนแต่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางของโลก
 15. วาดภาพชีวิตด้วยกรรม
 16. ทุกข์ใจเรื่องความรักที่เพิ่งจบ
 17. อยากตอบแทนคุณพ่อแม่เมื่อท่านเสียไปแล้ว
 18. อันไหนกรรมใหม่ อันไหนกรรมเก่า
 19. ศัตรูหมายเลขหนึ่งของสมาธิ
 20. ภาวะชะงักงัน สับสน สติพร่าเลือน
 21. มีสังสารวัฏฏ์ เพราะชอบส่งจิตออกนอก
 22. มีวิบากที่ดีมาถึง เราจะพบกับความสุข มีวิบากที่ไม่ดีมาถึง เราจะพบกับความทุกข์
 23. เรียนกรรมฐานอย่าหวังพึ่งคนอื่น
 24. ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศธรรม
 25. ออร่า
 26. สัตว์เดรัจฉานมีสัญชาตญาณเป็นตัวนำเจตนา
 27. พวกเราอยู่ในเกม
 28. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ธันวาคม ๒๕๕๖
 29. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงพยาบาลลำปาง สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 30. ทุกอาชีพไปสวรรค์ได้หมด ทุกอาชีพไปนรกได้หมด
 31. วิธีจูนคลื่นความคิดให้ตรงกัน
 32. คลื่นความคิด
 33. สุขในร่างมนุษย์เป็นสุขที่ประเสริฐ
 34. นิพพานเป็นธรรมที่เป็นหนึ่ง
 35. จิตผู้รู้ ไม่ใช่นิพพาน
 36. จิตหนึ่ง จิตคือพุทธะ คือจิตพระอรหันต์
 37. จิตมิใช่จิต แต่ก็มิใช่มิใช่จิต
 38. ลักษณะของจิตผู้รู้
 39. สิ่งใดที่ถูกรู้ถูกดู จิตจะรู้สึกได้เอง ว่าไม่ใช่ตัวเรา
 40. ทุกปีที่สะสมกรรมดีอย่างต่อเนื่อง คือความก้าวหน้าของชีวิต
 41. ไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะมีสิ่งปิดบัง
 42. จิตไม่มีที่ตั้ง
 43. เรียนรู้ทุกครั้งที่ "ของขึ้น"
 44. กำจัดอาการไม่ยอมรับความจริง
 45. การพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อดูจิตดูนามธรรม
 46. พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์ไว้อย่างไร?
 47. การสื่อจิต
 48. สายสัมพันธ์ก่อตัวขึ้นตามวิธีที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกัน
 49. คลื่นความคิดรู้สึกได้ด้วยใจ
 50. ตั้งสติจนกว่าความกลัวจะหายไป

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal