View full version: ธรรมะ
 1. การเป็นนายตัวเองอย่างแท้จริง
 2. คลิปสัมภาษณ์สั้นคุณดังตฤณ ( ล่าสุด )
 3. เมื่อสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้ว ไม่มีการแบ่งแยกสายของการปฏิบัติ
 4. ทำกุศลให้ถึงพร้อม พร้อมด้วยอะไร?
 5. Animation: แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
 6. วันแห่งความรัก
 7. เสียดาย ‘คนอยากมีรักแท้’ ไม่ได้อ่าน
 8. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 9. ดูของจริง เพื่อให้เห็นความจริง เห็นความจริงแจ่มแจ้ง จะเข้าถึงนิพพาน
 10. มนุษย์มีแนวโน้มจะเกลียดง่ายกว่ารัก
 11. อารมณ์น้อยใจเก็บกดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง
 12. มุมมองแบบพุทธ
 13. อาการทำใจยอมรับไม่ได้
 14. กรรมที่ทำให้มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
 15. อาการโกรธง่ายคือโรคทางใจ
 16. คิดเอา ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา
 17. ชนะตนเอง
 18. ใจไม่เหมือนแก้วที่แตกแล้วไม่อาจประสาน
 19. ความสว่างอย่างใหญ่ในชีวิต
 20. รีบเปลี่ยนตัวเองก่อนตาย
 21. ความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
 22. หวังเลี่ยงนรกในระยะยาว?
 23. ความรักที่คุณคู่ควร
 24. ปฏิบัติธรรมให้ถูกทางแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น
 25. คุณดังตฤณบรรยายธรรมในหัวข้อ "หลักแห่งปัญญา"
 26. เป้าหมายของชีวิต
 27. เป้าหมายสูงสุดของการภาวนา คือการพ้นทุกข์
 28. ทางใครทางมัน
 29. ธรรมะไม่มีอะไรพิศดาร
 30. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
 31. เครื่องตรึงจิตให้นิ่ง
 32. พลังอธิษฐาน ‘ขอไม่เจอกันอีก’ ของคู่รัก
 33. การได้เปรียบเสียเปรียบ
 34. ปัญหาเกี่ยวกับการพูด
 35. ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ระดับความทุกข์เข้มข้นขึ้น
 36. เมื่อคลายความยึดถือจะหลุดพ้น
 37. ไม่ต้องคิด แค่ตามดู ก็รู้ความจริงของกายของใจ
 38. คุณมาลี ปาละวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน ๒๕๕๖ (2/2)
 39. เพราะใจชอบออกนอก จึงห่างไกลจากมรรคผลนิพพาน
 40. ไม่มีบุญใหม่ร่วมกันสร้าง
 41. คุณมาลี ปาละวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน ๒๕๕๖ (1/2)
 42. รู้สึกเป็นทุกข์ก็เพราะคิด
 43. คำที่ควรจดจำ
 44. ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นตัวภาระ
 45. เมื่ออยากหาคำตอบอันเป็นที่สุดให้ชีวิต
 46. ‘ความพอ’ ต่างหาก ที่คลายเครียดได้
 47. รูปบางอย่างเกิดจากจิตสั่ง รูปบางอย่างไม่ได้เกิดจากจิตสั่ง
 48. สิ่งที่หลวงพ่อสอน ก็คือวิธีรู้ทุกข์ เพื่อความหลุดพ้น หมดความยึดถือ
 49. คิดบวก ต่างกับหลอกตัวเองอย่างไร?
 50. มีความสุขอยู่กับตัวเองได้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal