View full version: ธรรมะ
 1. ธรรมะไม่มีอะไรพิศดาร
 2. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
 3. เครื่องตรึงจิตให้นิ่ง
 4. พลังอธิษฐาน ‘ขอไม่เจอกันอีก’ ของคู่รัก
 5. การได้เปรียบเสียเปรียบ
 6. ปัญหาเกี่ยวกับการพูด
 7. ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ระดับความทุกข์เข้มข้นขึ้น
 8. เมื่อคลายความยึดถือจะหลุดพ้น
 9. ไม่ต้องคิด แค่ตามดู ก็รู้ความจริงของกายของใจ
 10. คุณมาลี ปาละวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน ๒๕๕๖ (2/2)
 11. เพราะใจชอบออกนอก จึงห่างไกลจากมรรคผลนิพพาน
 12. ไม่มีบุญใหม่ร่วมกันสร้าง
 13. คุณมาลี ปาละวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน ๒๕๕๖ (1/2)
 14. รู้สึกเป็นทุกข์ก็เพราะคิด
 15. คำที่ควรจดจำ
 16. ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา แต่เป็นตัวภาระ
 17. เมื่ออยากหาคำตอบอันเป็นที่สุดให้ชีวิต
 18. ‘ความพอ’ ต่างหาก ที่คลายเครียดได้
 19. รูปบางอย่างเกิดจากจิตสั่ง รูปบางอย่างไม่ได้เกิดจากจิตสั่ง
 20. สิ่งที่หลวงพ่อสอน ก็คือวิธีรู้ทุกข์ เพื่อความหลุดพ้น หมดความยึดถือ
 21. คิดบวก ต่างกับหลอกตัวเองอย่างไร?
 22. มีความสุขอยู่กับตัวเองได้
 23. ความเข้มแข็งเกิดจากการ ‘ฝึก’ ทำจิตให้สว่างขึ้น
 24. เห็นโลกเห็นจักรวาลเกิดดับ ไม่มีประโยชน์ใดเพื่อความพ้นทุกข์ของเรา
 25. เริ่มต้นแผ่เมตตาเป็นขั้นเป็นตอน
 26. เมื่อมีความคิดสองความคิดตีกัน
 27. เปลี่ยนจิตจากแข็งกระด้างเป็นอ่อนโยน
 28. Stabilize your mind by practicing presence
 29. ลัทธิบูชาซาตาน
 30. ถ้าเห็นจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเดียวกันนะ ก็จะพ้นจากทุกข์
 31. ใครบอกอะไรมา อย่าเพิ่งรีบเชื่อหรือรีบปฏิเสธ
 32. อ่านเกมกรรมให้ออก
 33. วิธีแก้อาการกลัวผี(อุปาทาน)
 34. สร้างความเข้มแข็งของใจ
 35. คนทั้งหลาย ล้วนแต่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางของโลก
 36. วาดภาพชีวิตด้วยกรรม
 37. ทุกข์ใจเรื่องความรักที่เพิ่งจบ
 38. อยากตอบแทนคุณพ่อแม่เมื่อท่านเสียไปแล้ว
 39. อันไหนกรรมใหม่ อันไหนกรรมเก่า
 40. ศัตรูหมายเลขหนึ่งของสมาธิ
 41. ภาวะชะงักงัน สับสน สติพร่าเลือน
 42. มีสังสารวัฏฏ์ เพราะชอบส่งจิตออกนอก
 43. มีวิบากที่ดีมาถึง เราจะพบกับความสุข มีวิบากที่ไม่ดีมาถึง เราจะพบกับความทุกข์
 44. เรียนกรรมฐานอย่าหวังพึ่งคนอื่น
 45. ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศธรรม
 46. ออร่า
 47. สัตว์เดรัจฉานมีสัญชาตญาณเป็นตัวนำเจตนา
 48. พวกเราอยู่ในเกม
 49. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ธันวาคม ๒๕๕๖
 50. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงพยาบาลลำปาง สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal