View full version: ธรรมะ
 1. การปฎิบัติธรรมจริง ๆ แล้วคือการเรียนรู้ตัวเอง
 2. การปฏิบัติธรรมคล้ายขับรถ บางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่ง บางเวลาก็เหยียบเบรก
 3. เรียนธรรมะอย่างนักวิจัย เลือกตัวอย่างมาศึกษาเพื่อเข้าใจทั้งหมด
 4. การปฎิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งจะเอาให้ได้ จะทำให้ได้ แต่มุ่งเรียนให้เห็นความจริง
 5. ปฎิบัติหรือไม่ปฎิบัติ ดูว่ามีสติหรือขาดสติ
 6. บนความไม่แน่นอนนี้ สิ่งที่จะช่วยเราได้คือธรรมะ
 7. ถ้ามีสติ จากไม่มีศีลก็มีศีล จากไม่มีสมาธิก็มีสมาธิ จากไม่มีปัญญาก็มีปัญญา
 8. ไม่พักและไม่เพียร คืออะไร?
 9. ตัวเราเหมือนหมูกระดาษ
 10. ไม่ได้ภาวนาเอาดี เอาสุข เอาสงบ แล้วเราภาวนาเพื่ออะไร?
 11. ทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้?
 12. สุขในโลก VS สุขในธรรม
 13. เบื้องต้นหากสติ สมาธิ ปัญญายังไม่อัตโนมัติ ต้องอดทน ต้องฝึกซ้อม
 14. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 15. ทุกข์มากควรภาวนาอย่างไร โดย หลวงพ่อปราโมทย์
 16. ตั้งหลักให้ดี เราหาแก่นคือวิมุตติ ไม่ใช่อย่างอื่น โดย หลวงพ่อปราโมทย์
 17. ไตรสิกขา โดย หลวงพ่อปราโมทย์
 18. ดังตฤณวิสัชนา "บุญไม่เสมอกันจะเป็นคู่แท้ได้ไหม"
 19. กิเลส
 20. สัมมาสมาธิกับการภาวนา
 21. พระอรหันต์ไม่รับรู้อะไรจริงหรือ (หลวงปู่ดูลย์)
 22. มหัศจรรย์แห่งชีวิต... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
 23. จักรวาลและโลกในมุมมองของ "พระพุทธศาสนา"
 24. ขี้เกียจปฏิบัติในรูปแบบ
 25. ความทุกข์เกิดจาก "ใจไม่ยอมรับความจริง"
 26. หลักของการภาวนา
 27. ว่าด้วยเรื่อง "การขอพร"
 28. วิธีภาวนาให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เรา
 29. ข้อคิดแด่เพื่อนชาวพุทธ
 30. มาหัดรู้สึกตัวกันเถอะ
 31. เท้าใหม่หัดเดินจงกรม (อ.สุรวัฒน์)
 32. จริงใจ..สบายจริง
 33. ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์ (อ.สุรวัฒน์)
 34. บทเรียนก่อนตาย - หลวงพ่อปราโมทย์ พฤหัสที่ 3 กันยายน 2009
 35. บันทึกการปฏิบัติ (ครูสันตินันท์)
 36. ทุกอย่างของชั่วคราว
 37. หลวงปู่ดูลย์บอกสูตรอายุยืน
 38. หลวงปู่ดูลย์ไม่มีง่วงเหงาหาวนอน
 39. เหนือเอกซเรย์
 40. หลวงปู่ดูลย์พูดถึงไอน์สไตน์
 41. ภูติ ผี วิญญาณ และเทวดา (หลวงปู่ดูลย์)
 42. วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ (หลวงปู่ดูลย์)
 43. เคล็ดวิชาดูจิต
 44. หลวงปู่ดูลย์ถวายวิสัชนาพระเจ้าอยู่หัว
 45. เมื่อไรเด็ก..เมื่อไรแก่..??
 46. นรก คือ อะไร?
 47. สร้างกรรม

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal