View full version: ธรรมะ
 1. จิตคิด กับจิตรู้ : สันตินันทอุบาสก สุภาพบุรุษนักภาวนา
 2. จิตดวงเดิมไปเกิด เป็นมิจฉาทิฎฐิ
 3. มาฆบูชา
 4. มีปัญญาจะรู้ความจริงของสภาวะ
 5. สภาวธรรมมีอยู่ มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้
 6. รวมวาทะดังตฤณ : สะเดาะเคราะห์ - แก้กรรม
 7. เรียนตำรา ว่าด้วยจิต โดย คุณสันตินันท์
 8. พอขันธ์กระจายตัวออกไปเนี่ย ปัญญามันจะเกิดได้
 9. ความเป็นกลางมีหลายระดับ
 10. จิตไม่มีที่ตั้ง
 11. "อรหันต์" กับทางเสื่อมของผู้ปฏิบัติธรรม โดย คุณสันตินันท์
 12. รวมวาทะดังตฤณ : พ่อแม่
 13. ถือสัจจะอย่างผู้มีปัญญา หรือว่าถือสัจจะอย่างวัวอย่างควาย
 14. หลักสูตรของชาวพุทธ โดย คุณสันตินันท์
 15. จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ จิตเป็นตัวรู้
 16. จิตเกิดดับรวดเร็ว จนเราสำคัญมั่นหมายว่ามีจิตเป็นตัวเราที่คงที่ถาวร
 17. กรรมฐานของเราจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไป
 18. เพ่งใส่ตัวรู้จะไปเป็นพรหม
 19. ความเป็นตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตา ไม่มีจริงหรอก
 20. ความรู้สึกเป็นตัวเรา แทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ
 21. คิดบวก ชีวิตบวก
 22. ร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า
 23. ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเอง
 24. สิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็เพราะเหตุ ถ้าเหตุดับมันก็ดับไป
 25. ผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยง เป็นมิจฉาทิฎฐิ
 26. พวกเราอย่าประมาท ต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้
 27. ปรากฏการณ์ จิตสอนจิต โดย คุณสันตินันท์
 28. ของอะไรที่ยังตกอยู่ในความเป็นคู่นะ ของนั้นยังแปรปรวนได้อยู่อีก
 29. สัญญาเป็นตัวหลอกลวง ทำให้หลงสมมุติ
 30. ภาวนาไม่ได้ปฏิเสธสมมุตินะ แต่เข้าใจสมมุติ
 31. ภาวนาเป็นแล้วทำไมกิเลสเกิดบ่อยขึ้น?
 32. เมื่อกลัวว่าการเรียนจะทำให้เสียเวลาในการภาวนา
 33. โอวาทครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น
 34. ไม่ต้องละอัตตาตัวตน อัตตาตัวตนไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
 35. นักภาวนากับการใช้ชีวิตทางโลก
 36. ร่างกายไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเรา แต่จิตคิดขึ้นมา
 37. จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับ เพราะฉะนั้นไม่มีจิตที่เที่ยง เป็นตัวตนถาวร
 38. คนทั้งหลายเคยชินกับสมมุติ จนไม่เห็นความจริง
 39. เรื่องของคนตายโหง
 40. นักปฎิบัติไม่หนีโลก
 41. ดนตรีพาจิตเคลิ้ม
 42. กรรมในยุคไอที
 43. ทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราว
 44. เพื่อนคู่ใจของนักปฎิบัติ โดย คุณสันตินันท์
 45. คนเราทะเลาะกันก็เป็นเพราะหลงสมมุติ
 46. วิธีเปลี่ยนนิสัยทางความคิดสำหรับคนอ่อนไหว คิดมาก
 47. ความสุขก็เป็นของชั่วคราว ความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว
 48. กลัวภาวนาไม่ดี
 49. เรื่องของ โพธิจิต โดย คุณสันตินันท์
 50. สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal