View full version: ธรรมะ
 1. หลวงพ่อสอนหลักของการปฎิบัติให้
 2. กฎของธรรมะ
 3. อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์
 4. ทำอย่างไรจะเลิกฟุ้งซ่านได้ โดย ดังตฤณ
 5. จิตที่เป็นกุศลมี ๒ ระดับ
 6. กรรมฐานไม่สำคัญที่รูปแบบ แต่สำคัญที่เนื้อหา คือการเห็นไตรลักษณ์ของกายใจ
 7. การเจริญวิปัสสนาสำหรับ สมถยานิก (๒/๒)
 8. การเจริญวิปัสสนาสำหรับ สมถยานิก (๑/๒)
 9. วิปัสสนาไม่ใช่การรู้กายรู้ใจ แต่รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ
 10. เนื้อคู่มีจริงหรือไม่? โดย ดังตฤณ
 11. ศีลเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพาน
 12. เจาะใจ - ดร.วรภัทร์
 13. ฆราวาสชอบเว้นวรรคการปฎิบัติ ทำวันสองวันแล้วเลิก
 14. ทำไมหลวงพ่อจึงภาวนาเร็ว
 15. ถ้าไม่มีศีล ก็ไม่มีสมาธิ
 16. นาทีทองของสังสารวัฏ
 17. เข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนาม
 18. กิเลสเหมือนไฟไหม้บ้าน
 19. เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายแล้วคลายความยึดถือ
 20. เราคอยย้ำตัวเราว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลา
 21. วันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจ ก็ปล่อยวาง มีความสุข
 22. ยิ่งรีบร้อนยิ่งไม่ได้
 23. ยากมากที่จะเห็นจิตเกิดดับ ต้องอาศัยรู้เจตสิกอาศัยรู้ความรับรู้ทางอายตนะ
 24. มีปัญญาดีคือเข้าใจอริยสัจจ์
 25. วิปัสสนาแท้ๆ ต้องเห็นสันตติขาด หรือ ฆนะแตก
 26. มีศีล ต้องมีเจตนางดเว้นการทำบาปทางกายทางวาจา
 27. รู้ด้วยใจ ตายแล้วความรู้นี้ไม่หาย
 28. จับหลักให้แม่นแล้วใช้ความสังเกตเอา
 29. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับคัดสรร : ภัยพิบัติ
 30. ร่วมพิมพ์หนังสือหลวงตา "หยดน้ำบนใบบัว" และ "ปัญญาอบรมสมาธิ"
 31. ย้อนรำลึก..พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ สนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัว
 32. พระอนาคามียังเห็นว่าจิตเป็นตัวสุข
 33. สิ่งทั้งหลาย มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้
 34. ทำทานมามากมาย แต่ทำไมยังไม่รวย?
 35. มรรคผลจะเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องพร้อม
 36. อัฐิหลวงตาบัว สีเขียวมรกต ใส่ผอบพลาสติกใสแจก
 37. ทำบุญอย่างไรจึงจะรวยเร็วทันตาเห็น?
 38. สติปัฏฐานทำให้เกิดปัญญา
 39. วิธีการเริ่มต้นภาวนาของผู้มาใหม่
 40. อัศจรรย์อรหันต์บัว โดย โพสต์ทูเดย์
 41. กำหนดอุปสมบทหมู่ วัดมเหยงคณ์ 17 เมย.54
 42. จิตที่เจริญสติปัญญาจนแก่รอบ บรรลุมรรคผลนิพพานเอง
 43. เคล็ดลับของการดูจิต ๓ ขั้นตอน
 44. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ วัดเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 45. ปุถุชนละตัณหาได้ ๓ แบบ แต่พระอรหันต์ละตัณหาได้เด็ดขาด
 46. การภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเอง ไม่ใช่การดัดแปลงตัวเอง
 47. พวกช่างคิดต้องดูจิต
 48. วิธีดูจิต ๒ วิธี
 49. ความสุขของโลกๆ คือ ความสุขจอมปลอม
 50. ภาวนาให้มุ่งทำเหตุไป

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal