View full version: ธรรมะ
 1. สภาวธรรมที่ผุดขึ้นมาในกายในใจ คือครูที่จะสอนเรา
 2. อริยสัจจ์เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุด
 3. ดูพัฒนาการทางจิตใจ ห้ามดูรายวัน ต้องดูรายไตรมาส
 4. รู้ชัด มีความหมาย ๒ นัยยะ
 5. เพราะใจเราปฎิเสธธรรมะ ธรรมะจึงเข้าสู่ใจเราไม่ได้
 6. บริกรรมพุทโธ โดยใช้จิตเป็นวิหารธรรม
 7. เพราะสำคัญมั่นหมายว่ากายใจคือตัวเรา เราจึงดิ้นรนหนีทุกข์ แสวงหาความสุข
 8. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรม
 9. การปฏิบัติธรรมคือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน
 10. เคล็ดลับของสมาธิ เคล็ดลับของสมถะ
 11. ข้ามภพข้ามชาติต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
 12. ไม่มีที่ใดจะรักษาศาสนาได้ดีเท่าที่ใจของเรา
 13. วันเพ็ญเดือนวิสาขะ มหัศจรรย์เหนือโลกธาตุ
 14. วิธีการฝึกให้เกิดสติที่แท้จริง
 15. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการสร้าง "พระธาตุเจดีย์ ฐานสโม"
 16. ปัญญา มี ๓ ระดับ
 17. ภาวนาเหมือนเรือทอดสมอ
 18. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
 19. สมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด
 20. พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
 21. เห็นสภาวะแล้วรู้อย่างที่มันเป็น
 22. แค่ดูก็รู้แจ้ง โดย อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
 23. การปฎิบัติอย่าให้เกินกายเกินใจออกไป กายกับใจนี่แหละ เป็นสนามรบของนักปฎิบัติ
 24. “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๔
 25. หัวใจของการปฎิบัติ อยู่ที่การมีสติในชีวิตประจำวัน
 26. สมาธิที่มีจิตตั้งมั่น ต่างกับสมาธิที่มีจิตสงบในอารมณ์อันเดียว
 27. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์
 28. ตามองเห็นรูป ทำผิดได้ ๔ แบบ
 29. ธรรมะคาเฟ่ดอทคอม
 30. ไม่มีอะไรเป็นศัตรูของเราเท่ากับกิเลสในใจเราเอง
 31. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
 32. ภัยของสังสารวัฏ
 33. ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญสติ (แนวหลวงพ่อเทียน) ที่ วัดป่าสุคะโต
 34. วิปัสสนาเลยการคิด แต่บางคนต้องอาศัยการคิดกระตุ้นให้จิตเดินปัญญา
 35. สมาธิ มี ๒ แบบ
 36. ขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสังฆทานโอสถ ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
 37. รำลึกถึงหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 38. หน้าที่ชาวพุทธ
 39. สัญญา กับ ปัญญา
 40. ความสุขเป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะ
 41. ปล่อยวางได้เพราะรู้ความเป็นจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้ง
 42. ใครถนัดกรรมฐานอะไรก็เอาอันนั้นแหละ ไม่ผิดหรอก
 43. สภาวะธรรมเพียงคู่เดียวก็เพียงพอที่จะรู้สึกตัวได้ทั้งวัน
 44. อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนา
 45. ถ้าภาวนาแล้วอยากได้จะไม่ได้
 46. อุบายวิปัสสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
 47. สัมมาสมาธิแท้ๆ จะเกิดธาตุรู้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง
 48. สติคือความระลึกได้
 49. ธรรมะไม่ยากนะ ถ้าเป็นผู้แสดงยาก แต่เป็นคนดูเฉยๆ ไม่ยาก
 50. เบื่อเพราะปัญญาหรือโทสะ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal