View full version: ธรรมะ
 1. ขอเชิญร่วมบุญพิมพ์หนังสือ จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ๘๐ พรรษา
 2. สมาธิ ๒ ชนิด
 3. เพ่งจิตไว้ เจริญปัญญาไม่ได้
 4. จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้น เป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญา
 5. อย่าทำคนใกล้ตัวที่เรารักให้เดือดร้อน
 6. ศึกษาหลายตำราแล้วสับสน
 7. เดินจงกรมอย่างไร ?
 8. แก้ความอยาก แก้ที่ต้นทาง
 9. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เมื่อเด็กวัยรุ่นตั้งใจภาวนาให้ถึงนิพพาน
 10. เริ่มต้นภาวนาอย่างไร ?
 11. งานทางโลกและงานทางธรรม คืองานเดียวกัน
 12. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เหตุทุกข์จากความรัก
 13. การภาวนาสำหรับคนโทสะแรง
 14. สิ่งที่กระทำได้ก็คือ ให้อโหสิกรรมกับทุกคน
 15. รวมภาพและคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 16. ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม
 17. ความเป็นกลางมีหลายแบบ
 18. เสียท่ากิเลสไปแล้ว อย่าเสียท่าอีกรอบด้วยการเสียใจ
 19. ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูก
 20. เคล็ดลับการภาวนา
 21. นิพพานคืออะไร
 22. ไม่มีศีล ๕ อย่าพูดเรื่องเจริญปัญญา
 23. สู้กิเลสอย่างละเอียดด้วยวิปัสสนา
 24. รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะละสมุทัย
 25. วิธีรับมือกิเลสอย่างกลาง
 26. ไม่มีของฟรี ไม่มีของฟลุ๊ก มีแต่ต้องทำเอาเอง
 27. วิธีรับมือกับกิเลสอย่างหยาบ
 28. วิธีฝึกความรู้สึกตัว
 29. จิตตื่น
 30. เจริญปัญญาได้แล้ว ก็อย่าทิ้งสมาธิ
 31. ธรรมะพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ หากเราเดินตามจะแจ้งพระนิพพาน
 32. หน้าที่ของเราต่อกิเลส คือการรู้กิเลส ไม่ใช่การละกิเลส
 33. เราอยู่กับโลกแล้วก็อยู่กับธรรมไปด้วย
 34. หน้าที่ของชาวพุทธ
 35. หลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) ละสังขารแล้ว
 36. นาทีทองของผู้ปฏิบัติ
 37. ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ ที่สุดของปัญญา
 38. การตามดูจิต
 39. ขอเชิญร่วมกันช่วยวัดป่าโนนจ่าหอม เนื่องจากพื้นวัดถล่ม
 40. ต้องมีสติ มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิ จึงจะเกิดปัญญา
 41. ถ้าอยากรู้สึกตัวตลอดเวลา จะเป็นการเพ่งจิต
 42. การดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมือง
 43. อิทธิบาท ๔ ธรรมะที่ให้ความสำเร็จ
 44. ถ้าจงใจรู้ ยังเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้
 45. ระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย
 46. สภาวะมีสองอย่าง
 47. ขาดสติคือขาดความเพียร
 48. ตราบใดที่ยังเป็นสอง ไม่ใช่ของจริง
 49. คุ ณ บิ ด า ม า ร ด า สุ ด พ ร ร ณ น า ม ห า ศ า ล
 50. พวกเราแต่ละคนสร้างภาพของตัวเองขึ้นมา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal