View full version: ธรรมะ
 1. เจริญหรือเสื่อมไม่เป็นไร อยู่ที่เป็นกลางไหม
 2. เบื้องต้นยังดูไม่ถึงจิต ให้ดูอารมณ์ไปก่อน
 3. หัดให้จิตมีปัญญา ไม่ใช่เรามีปัญญา
 4. เมื่อต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
 5. เจริญปัญญาอย่าเพ่งอารมณ์ ให้เขาแสดงไตรลักษณ์
 6. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นหรือไม่
 7. ภาวนากิเลสหนังไม่ถลอก เพราะภาวนาสนองกิเลส
 8. หาต้นทางได้ แล้วการปฎิบัติจะไม่ยาก
 9. ใจดิ้นเพราะรักสุขเกลียดทุกข์
 10. หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔
 11. เดินปัญญาได้แล้วอย่าทิ้งสมถะ
 12. จิตส่งออกนอก จิตไม่ตั้งมั่น
 13. ถ้าภาวนาเป็นแล้ว การปฏิบัติก็ง่าย
 14. ปฎิบัติอย่างไรจึงเรียกว่า ทางสายกลาง
 15. เลือกอารมณ์การปฎิบัติในรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสม
 16. รู้ว่าโกรธแล้ว ทำไมยังไม่หายโกรธ
 17. ก่อนลงมือทำในรูปแบบ ให้รู้ทันใจที่อยากปฎิบัติก่อน
 18. ทุกครั้งที่อยาก คือทุกครั้งที่ทุกข์
 19. ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติ
 20. ปฎิบัติธรรมต้องฉลาดนะ สู้ไม่ได้ก็ต้องถอย
 21. นั่งสมาธิอย่างเดียว ล้างกิเลสไม่ได้
 22. นาทีทองของสังสารวัฏ
 23. ขอเชิญร่วมบุญพิมพ์หนังสือ จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ๘๐ พรรษา
 24. สมาธิ ๒ ชนิด
 25. เพ่งจิตไว้ เจริญปัญญาไม่ได้
 26. จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้น เป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญา
 27. อย่าทำคนใกล้ตัวที่เรารักให้เดือดร้อน
 28. ศึกษาหลายตำราแล้วสับสน
 29. เดินจงกรมอย่างไร ?
 30. แก้ความอยาก แก้ที่ต้นทาง
 31. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เมื่อเด็กวัยรุ่นตั้งใจภาวนาให้ถึงนิพพาน
 32. เริ่มต้นภาวนาอย่างไร ?
 33. งานทางโลกและงานทางธรรม คืองานเดียวกัน
 34. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เหตุทุกข์จากความรัก
 35. การภาวนาสำหรับคนโทสะแรง
 36. สิ่งที่กระทำได้ก็คือ ให้อโหสิกรรมกับทุกคน
 37. รวมภาพและคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 38. ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม
 39. ความเป็นกลางมีหลายแบบ
 40. เสียท่ากิเลสไปแล้ว อย่าเสียท่าอีกรอบด้วยการเสียใจ
 41. ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูก
 42. เคล็ดลับการภาวนา
 43. นิพพานคืออะไร
 44. ไม่มีศีล ๕ อย่าพูดเรื่องเจริญปัญญา
 45. สู้กิเลสอย่างละเอียดด้วยวิปัสสนา
 46. รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะละสมุทัย
 47. วิธีรับมือกิเลสอย่างกลาง
 48. ไม่มีของฟรี ไม่มีของฟลุ๊ก มีแต่ต้องทำเอาเอง
 49. วิธีรับมือกับกิเลสอย่างหยาบ
 50. วิธีฝึกความรู้สึกตัว

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal