View full version: ธรรมะ
 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 2. เรียนธรรมะที่เป็นคู่ จึงจะเห็นไตรลักษณ์
 3. มองโลกในแง่ดีบ้าง เราทำกรรมดีนะจึงเกิดมาในยุคที่ธรรมะยังเหลืออยู่
 4. เราต้องอยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์
 5. ส่งการบ้านครั้งแรก อยากเริ่มต้นปฎิบัติธรรมทำอย่างไร
 6. จิตเป็นกลางด้วยปัญญา
 7. ดูจิต คือ รู้ทันปฏิกริยาของจิตต่อทุกๆสถานการณ์ โดยเห็นความเปลี่ยนแปลง
 8. ธรรมะยังสมบูรณ์ แต่เราลงมือปฎิบัติให้สมควรแก่ธรรมหรือยัง
 9. พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วในบ้านจะร่มเย็นเป็นสุข
 10. อย่าหยุดอยู่แค่ความว่าง ให้รู้ทันความพอใจความว่างด้วย
 11. ต้องให้จิตตั้งมั่น ไม่เช่นนั้นเจริญปัญญาไม่ได้
 12. ไม่ได้ภาวนาให้เป็นคนดี แต่ให้เห็นว่าไม่มีคน
 13. เบื้องต้นดูภาพในจอ ต่อไปจะเห็นเครื่องฉายหนัง
 14. เมื่อสงสัยว่ารู้จริงๆหรือคิดไปเอง
 15. คนจริงถึงจะได้ของจริง เก่งแสนเก่งแต่เหยาะแหยะไม่ได้หรอก
 16. อย่าไปดักดู ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตามรู้
 17. จิตดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้ารู้ทัน
 18. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ ที่ รร.วัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2554
 19. ดูจิตไม่ใช่ไม่มีสมาธิ แต่มีทีละขณะจิต
 20. จิตเป็นกลางด้วยปัญญา
 21. ต้องเห็นไตรลักษณ์ครบทุกมุมหรือไม่ ?
 22. เรามีหน้าที่เพียงเจริญไตรสิกขา จิตบรรลุหรือไม่เป็นเรื่องของเขา
 23. วิธีวัดผลการภาวนาด้วยตัวเอง
 24. จิตใจมีหน้าที่ปรุงแต่ง เรามีหน้าที่เพียงดูเขาปรุง
 25. ขอเชิญช่วยเหลือ วัด พระภิกษุสามเณร และชาวบ้าน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
 26. ขอเชิญชวนช่วยเหลือวัดท่าซุง ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จ.อุทัยธานี
 27. อย่าขี้เกียจนะ หยุดเมื่อไหร่จะถอยหลัง
 28. สภาวะหยาบหรือละเอียด ก็แสดงไตรลักษณ์
 29. เจริญหรือเสื่อมไม่เป็นไร อยู่ที่เป็นกลางไหม
 30. เบื้องต้นยังดูไม่ถึงจิต ให้ดูอารมณ์ไปก่อน
 31. หัดให้จิตมีปัญญา ไม่ใช่เรามีปัญญา
 32. เมื่อต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
 33. เจริญปัญญาอย่าเพ่งอารมณ์ ให้เขาแสดงไตรลักษณ์
 34. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นหรือไม่
 35. ภาวนากิเลสหนังไม่ถลอก เพราะภาวนาสนองกิเลส
 36. หาต้นทางได้ แล้วการปฎิบัติจะไม่ยาก
 37. ใจดิ้นเพราะรักสุขเกลียดทุกข์
 38. หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔
 39. เดินปัญญาได้แล้วอย่าทิ้งสมถะ
 40. จิตส่งออกนอก จิตไม่ตั้งมั่น
 41. ถ้าภาวนาเป็นแล้ว การปฏิบัติก็ง่าย
 42. ปฎิบัติอย่างไรจึงเรียกว่า ทางสายกลาง
 43. เลือกอารมณ์การปฎิบัติในรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสม
 44. รู้ว่าโกรธแล้ว ทำไมยังไม่หายโกรธ
 45. ก่อนลงมือทำในรูปแบบ ให้รู้ทันใจที่อยากปฎิบัติก่อน
 46. ทุกครั้งที่อยาก คือทุกครั้งที่ทุกข์
 47. ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติ
 48. ปฎิบัติธรรมต้องฉลาดนะ สู้ไม่ได้ก็ต้องถอย
 49. นั่งสมาธิอย่างเดียว ล้างกิเลสไม่ได้
 50. นาทีทองของสังสารวัฏ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal