View full version: ธรรมะ
 1. ไม่มีศีล อริยมรรคไม่เกิด
 2. ต้องหัดแยกให้ออก จิตแบบไหนกุศล แบบไหนอกุศล
 3. จิตที่เดินปัญญาได้จริงต้องตั้งมั่น เป็นกลาง และมีกำลังกล้า
 4. วิธีหัดเรียนรู้จิต
 5. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : อยู่กับโลกดั่งบัวอยู่ในตมที่ไม่เปื้อนโคลนตม
 6. สติอัตโนมัติเกิดได้อย่างไร ?
 7. พุทธภูมิหรือสาวกภูมิก็ต้องภาวนาให้เต็มที่เหมือนกัน
 8. ไม่รวยทรัพย์ไม่เป็นไร รวยด้วยศีลด้วยธรรมดีกว่า
 9. อย่าประมาทกิเลสเล็กๆน้อยๆ ผิดศีลได้เริ่มจากกิเลสเล็กน้อยนี่เอง
 10. จิตที่พร้อมเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างไร
 11. อริยสัจจ์แห่งจิต
 12. จิตเหมือนลูก ให้การศึกษาเขาได้ แต่ดีชั่วเป็นเรื่องเขาเอง
 13. เราไม่ได้ภาวนาเอาเจริญ เพราะเจริญไม่เที่ยง
 14. จิตจะเสื่อมหรือเจริญก็ต้องภาวนาไปเรื่อย
 15. ภาวนามานาน ไม่ค่อยมีพัฒนาการเลย
 16. ว่างหรือไม่ว่างต่างก็เท่าเทียมกัน
 17. ภาวนาเก่งแค่ไหนจิตก็ต้องเสื่อม
 18. เราทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความเป็นตัวเป็นตน
 19. จิตเองก็เป็นทุกข์
 20. รู้ทุกข์จะละสมุทัย
 21. อยากรู้ไวๆ ทำอย่างไร?
 22. ทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่ได้
 23. ถ้าจิตไม่ยึดถือจะไม่ทุกข์
 24. มีสติช่วยให้มีสมาธิได้อย่างไร ?
 25. อย่ากังวลเรื่องปฎิบัติถูกหรือผิด ค่อยๆ สังเกตกายใจตนเองไป
 26. เราจะปฏิบัติอะไร? ทำเพื่ออะไร? ทำอย่างไร? ทำแล้วจะได้อะไร?
 27. หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ทุกข์ ไม่ใช่ละ
 28. จิตที่มีโมหะ
 29. ความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นไม่ใช่ของจริง
 30. อย่าหลอกตัวเองว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวพอแล้ว
 31. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 32. เวลาฝึกก็ถูกบ้างผิดบ้าง แต่ถูกแล้วที่ฝึกสังเกตใจ
 33. ไม่ทราบอารมณ์ปัจจุบัน ควรทำอย่างไร
 34. สติทางโลก สติทางธรรม
 35. ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง รู้ใจตัวเองพอแล้ว
 36. จิตที่รู้สึกตัว
 37. คนในสังคมไม่มีศีลก็อย่าไปตามแบบเขา ตัวเราให้มีศีลไว้
 38. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ศาลาลุงชิน 17 ก.ค. 54
 39. โทสะมีหลายแบบ
 40. บทอุทิศส่วนกุศลและคำอธิษฐานที่ผมชอบ
 41. การเดินมรรค
 42. กำลังใจจากหลวงพ่อ
 43. หากรักษาเนื้อแท้ไว้ได้ นิกายใดก็ทำให้พ้นทุกข์ได้เหมือนกัน
 44. ศัตรูที่แท้จริง
 45. นาทีทองของพวกเราแล้วที่ได้เจอพระพุทธเจ้า
 46. ไม่ได้ฝึกเพื่อจะทำอะไร แต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตแอบไปทำ
 47. ต้องทำงานที่ผิดศีล ควรวางใจอย่างไร
 48. ความว่างที่คู่กับความวุ่นยังเป็นที่พึ่งไม่ได้
 49. ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความคิดของเราเอง
 50. ความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยาก

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal