View full version: ธรรมะ
 1. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 2. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 3. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 4. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 5. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 6. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 7. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 8. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 9. อุปาทานขันธ์
 10. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 11. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 12. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 13. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 14. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 15. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 16. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 17. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 18. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 19. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 20. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 21. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 22. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ
 23. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : สติในยามฉุกเฉิน
 24. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ 24 ก.พ. 2555
 25. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วชอบคิดสอนตัวเอง (พวกคิดมาก)
 26. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นชีวิตเหมือนมายา
 27. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : เมื่อต้องคลุกคลีกับสังคมและจิตหลงเพลินชอบพูดธรรมะ
 28. สมาธิที่รู้เห็นสิ่งภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญา
 29. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 30. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 31. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 32. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 33. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 34. ดูรูปนามแสดงละคร
 35. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 36. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 37. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 38. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 39. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น
 40. อยากมีสมาธิง่าย ต้องสำรวมอินทรีย์
 41. ตราบใดยังหลงเพลินกับความสุขทางโลก ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 42. การไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนขึ้นภูเขา ขึ้นได้รอบทิศทาง
 43. การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆ
 44. คนใจร้อน ให้ดูจิตที่เคลื่อนไหว
 45. การภาวนามีแต่เจริญแล้วเสื่อม
 46. ชาวพุทธที่ดีต้องพึ่งตนเองได้
 47. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการสร้าง พระธาตุเจดีย์ ฐานสโม
 48. การภาวนาต้องไม่เว้นวรรคถึงจะได้ผล
 49. ต้องเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง
 50. นักภาวนา มีผัสสะแล้วมีสติรู้ทันกิเลส

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal