View full version: ธรรมะ
 1. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 2. V-Clip : การเข้าฌาน
 3. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 4. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 5. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 6. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 7. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 8. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 9. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 10. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 11. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 12. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 13. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 14. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 15. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 16. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 17. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 18. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 19. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 20. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 21. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 22. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 23. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 24. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 25. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 26. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 27. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 28. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 29. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 30. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 31. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 32. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 33. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 34. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 35. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 36. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 37. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 38. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 39. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 40. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 41. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 42. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 43. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 44. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 45. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 46. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 47. วิปลาส
 48. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 49. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 50. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal