View full version: ธรรมะ
 1. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 2. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 3. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 4. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 5. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 6. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 7. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 8. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 9. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 10. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 11. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 12. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 13. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 14. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 15. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 16. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 17. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 18. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 19. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 20. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 21. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 22. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 23. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 24. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 25. วิปลาส
 26. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์
 27. ฆราวาสเห็นทุกข์โทษของกามยาก
 28. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : พุทโธทั้งวันจะบรรลุธรรมได้หรือไม่
 29. ทุกข์นานเพราะคิดซ้ำ
 30. เจริญปัญญาได้แล้ว ต้องภาวนาให้จริงจัง
 31. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง
 32. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่
 33. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาดีหรือไม่ดีดูอย่างไร?
 34. ปัญญาหรือวิปัสสนูปกิเลส
 35. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน?
 36. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : หนี้
 37. อุปาทานขันธ์
 38. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 29 ม.ค. 2555
 39. เราไม่ได้ฝึกให้หายทุกข์ แต่ให้เห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์
 40. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ
 41. อยากเจริญมรรคทำอยางไร ?
 42. อย่าประคองจิตรักษาความตั้งมั่น
 43. พูดธรรมะโดยไม่จำเป็นก็ผิดศีล
 44. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบ
 45. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วรู้สึกตัวเองเลวจึงท้อ
 46. จงใจแยกธาตุขันธ์ไม่ได้ ต้องปฎิบัติมาตามลำดับ
 47. เราฝึกกรรมฐานเพื่อสังเกตจิต
 48. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์
 49. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.มหาสารคราม และ โรงพยาบาลสุรินทร์
 50. VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal