View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 2. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 3. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 4. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 5. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 6. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 7. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 8. V-Clip : การเข้าฌาน
 9. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 10. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 11. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 12. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 13. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 14. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 15. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 16. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 17. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 18. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 19. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 20. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 21. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 22. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 23. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 24. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 25. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 26. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 27. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 28. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 29. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 30. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 31. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 32. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 33. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 34. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 35. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 36. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 37. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 38. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 39. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 40. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 41. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 42. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 43. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 44. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 45. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 46. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 47. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 48. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 49. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 50. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal