View full version: ธรรมะ
 1. โอวาทครูบาอาจารย์ : หลวงตา มหาบัว เทศน์เตือนชาวพุทธอย่าดูหมิ่นในหลวง
 2. รักบ้านเมือง ด้วยวิถีชาวพุทธ
 3. การเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 4. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 5. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 6. จุดอ่อนของฆราวาส
 7. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 8. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 9. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 10. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 11. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 12. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 13. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 14. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 15. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 16. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 17. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 18. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 19. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 20. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 21. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 22. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 23. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 24. V-Clip : ทางสายกลาง
 25. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 26. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 27. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 28. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 29. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 30. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 31. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 32. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 33. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 34. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 35. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 36. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 37. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 38. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 39. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 40. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 41. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 42. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 43. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 44. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 45. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 46. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 47. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 48. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 49. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 50. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal