View full version: ธรรมะ
 1. ทางวิปัสสนา (๑๘) รักหวงแหนในสิ่งใด ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 2. ทางวิปัสสนา (๑๗) เห็นไตรลักษณ์ของกายใจ นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์
 3. ทางวิปัสสนา (๑๖) หากภาวนาไม่ถูก มิจฉาทิฎฐิก็เกิดขึ้นได้
 4. ทางวิปัสสนา (๑๕) สิ่งที่พระอรหันต์เห็น
 5. ผัสสะที่รุนแรงเป็นครูสอนธรรมะที่ดีที่สุด
 6. ทางวิปัสสนา (๑๔) เมื่อหมดความยึดถือในกายในใจได้ คือ พระอรหันต์
 7. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตา จึงจะเป็นวิปัสสนา
 8. ทางวิปัสสนา (๑๓) เมื่อล้างความเห็นว่ามีตัวมีตนได้ จะเป็นพระโสดาบัน
 9. วิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้
 10. กรรมส่งผลให้เราเจออย่างนี้ แต่เราตัดสินใจอย่างไรเป็นกรรมใหม่ของเรา
 11. ทางวิปัสสนา (๑๒) เมื่อแยกธาตุแยกขันธ์ได้ จะเห็นว่าไม่มีตัวเรา ไม่มีคน
 12. ทางวิปัสสนา (๑๑) เมื่อแยกกายกับจิตได้ ให้อดทนฝึกต่อไปจะแยกเวทนาและสังขารได้
 13. ทางวิปัสสนา (๑๐) เมื่อมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นแล้ว ให้หัดแยกกายกับใจ
 14. ทางวิปัสสนา (๙) ฝึกสมาธิชนิดมีจิตตั้งมั่นเพื่อให้ถึงขั้นเจริญปัญญา
 15. ขอเชิญร่วมบุญเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า
 16. ทางวิปัสสนา (๘) สมาธิสงบทำเพื่อพักผ่อน สมาธิจิตตั้งมั่นทำเพื่อเจริญปัญญา
 17. ทางวิปัสสนา (๗) สมาธิมีสองชนิด ฝึกเพื่อวัตถุประสงค์คนละอย่างกัน
 18. ทางวิปัสสนา (๖) จุดเริ่มต้นของการฝึกเจริญปัญญา
 19. ทางวิปัสสนา (๕) ความจริงตัวเราไม่มี มีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเรา
 20. การปฏิบัติต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 21. บรรลุธรรมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์
 22. อยู่ตรงไหน ก็ปฏิบัติตรงนั้น
 23. โอวาทครูบาอาจารย์ : หลวงตา มหาบัว เทศน์เตือนชาวพุทธอย่าดูหมิ่นในหลวง
 24. รักบ้านเมือง ด้วยวิถีชาวพุทธ
 25. การเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 26. ต้องอดทนและช่างสังเกต
 27. ให้เป็นกลางต่อความเจริญและเสื่อม
 28. จุดอ่อนของฆราวาส
 29. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 30. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 31. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 32. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 33. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 34. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 35. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 36. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 37. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 38. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 39. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 40. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 41. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 42. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 43. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 44. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 45. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 46. V-Clip : ทางสายกลาง
 47. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 48. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 49. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 50. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal