View full version: ธรรมะ
 1. ลักษณะของพระอริยะ
 2. การพิจารณาธรรม
 3. สิ่งที่ต้องปฎิบัติคือ ละชั่ว เจริญกุศลให้ถึงพร้อม ทำจิตให้ผ่องแผ้ว
 4. สรุปแนวทางการปฎิบัติธรรม
 5. ให้เรียนรู้ของที่แปรปรวน เพื่อวันหนึ่งจะพบสิ่งที่ไม่แปรปรวน
 6. รู้แค่ปัจจุบัน หรือต้องรู้ทุกขณะจิต
 7. เริ่มจากรู้รูปนาม สู่โสดาบัน จนทำลายผู้รู้
 8. การปฎิบัติธรรมที่แท้จริง มีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์
 9. สภาวะต่างๆ ผู้รู้ และ ปฏิจจสมุปบาท
 10. การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน
 11. พระโสดาบันกับโสฬสญาน
 12. การตรวจสอบว่าเองตนบรรลุโสดาบันแล้วหรือไม่?
 13. เตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญสติปัฏฐาน (๒) แนะนำ!!!
 14. เตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญสติปัฏฐาน (๑) แนะนำ!!!
 15. สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ เพราะสุขและทุกข์ต่างก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนๆ กัน
 16. หลวงปู่ฝากไว้
 17. วิธีรับมือกับกิเลสกาม
 18. จิตตกภวังค์
 19. การเจริญสติแบบชาวเมือง
 20. เรียนธรรมะเพื่อปฎิบัติ ไม่ใช่เพื่อคุยเล่นสนุกๆ เพื่อคุยอวดกัน
 21. จิตของนักภาวนาเมื่อเห็นกิเลส
 22. ความเป็นเรา
 23. จิตไม่ใช่เรามีแต่ในธรรมวินัยนี้
 24. นิพพานอยู่ที่ไหน ?
 25. ถ้าทำแท้งแล้วทำบุญให้เด็ก จะลดบาปลงได้ไหม?
 26. การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้า โดย ดังตฤณ
 27. ทำแท้งแล้วรู้สึกรังเกียจตัวเองมาก
 28. ทำแท้งแล้วเจอแต่เรื่องร้ายๆ
 29. กลัวบาปจากการไปทำแท้ง
 30. แท้งลูกเกิดจากกรรมใด?
 31. อยากไถ่โทษที่เคยทำแท้งไป จะทำอย่างไรดี?
 32. รู้สึกว่าการทำแท้งเป็นเรื่องธรรมดา บาปมากไหม?
 33. การดูจิตที่ถูกต้องใน ๓ กาล (๓) เมื่อรู้แล้ว รู้ด้วยความเป็นกลาง
 34. การดูจิตที่ถูกต้องใน ๓ กาล (๒) ขณะที่ดู อย่าถลำลงไปจ้อง
 35. Video Clip หลวงพ่อปราโมทย์ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
 36. การดูจิตที่ถูกต้องใน ๓ กาล (๑) ก่อนจะดู อย่าดักดู
 37. การกำเนิดโลก และมนุษย์
 38. เด็กยังไม่เกิดมา ทำไมทำแท้งจึงบาป?
 39. พุทธศาสนสุภาษิต
 40. พาแฟนไปทำแท้งมีโทษหนักขนาดไหน?
 41. ถูกข่มขืนแล้วท้อง ถ้าทำแท้งจะบาปไหม?
 42. ทำลายเด็กหลอดแก้ว บาปหรือไม่
 43. ทำแท้งแล้วรู้สึกผิดเหลือเกิน
 44. ภาวนาเป็นใหม่ๆจะมีความสุขเรื่อยๆ พอชำนาญมากเข้าจะเห็นแต่ทุกข์
 45. ทำบุญอย่างไรจึงจะรวยเร็วทันตาเห็น?
 46. ทำทานมามากมาย แต่ทำไมยังไม่รวย?
 47. ทำทานที่ดีต้องตั้งจิตอย่างไรกันแน่
 48. ทุกข์ใจเพราะให้ยืมเงินแล้วไม่ได้คืน
 49. กิเลสละเอียดดูยาก
 50. อุบายแก้ความตระหนี่

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal