View full version: ธรรมะ
 1. ค่าของคน อยู่ที่ผลของการทำดีไว้กับโลก
 2. นักภาวนา กลัวเจ็บ กลัวตาย แต่กล้าหาญเบิกบาน
 3. ลงมือปฏิบัติ อย่าให้เสียชาติเกิด
 4. การมีจิตที่ดีขึ้น สำคัญกว่าทุกสิ่ง
 5. เราดี ดีกว่า ดวงดี
 6. ทำๆหยุดๆ จิตจะไม่เห็นไตรลักษณ์
 7. ผู้ได้โสดาบันแล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าได้โสดาบันแล้ว?
 8. คิดดี แล้วชีวิตทั้งหมดจะดีเอง
 9. เป็นไปไม่ได้ จริงหรือ?
 10. จิตเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตลอดเวลา
 11. จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุ้ม
 12. การคบคน สำคัญอย่างไร?
 13. บางส่วนจาก "7 วิธีตายอย่างสบายใจ"
 14. ตัวผู้รู้เป็นแค่เครื่องอาศัยในการเจริญปัญญา
 15. จิตยิ้ม
 16. ความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูก
 17. การหลับไม่ใช่เรื่องเล็ก
 18. คิดอย่างไร เตรียมอย่างไร กับวันสิ้นโลก?
 19. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 20. ความบังเอิญไม่มีในโลก
 21. รวมการ์ดเสียงหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 22. แบบอย่างของผู้นำที่ดี
 23. พ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 24. การแก้กรรม = การแก้นิสัย (นั่นเอง)
 25. เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
 26. ต้องการละพุทธภูมิ
 27. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๗) ภาวนาสุดท้าย จิตเป็นหนึ่ง ธรรมเป็นหนึ่ง
 28. จริต-วิปัสสนา
 29. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๖) พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน
 30. รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง
 31. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๕) มิจฉาทิฎฐิ คือ ความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริง
 32. ธรรมชาติรู้
 33. เรามักทำร้ายคนที่รักเรา
 34. ฝึกวาจาให้เป็นบุญ
 35. ทำดี ดีอย่างไร ?
 36. "บ้าน" เป็นได้ทั้งคุกและท้องฟ้า
 37. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๔) ทะเลอวิชา
 38. เปลี่ยนนิสัย = เปลี่ยนชะตาชีวิต
 39. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๓) ทะเลภพ
 40. เล่าเรื่องหลวงปู่หลุย
 41. เปลี่ยนนิสัย
 42. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๒) ทะเลกาม
 43. ไม่เสียทีที่เกิดมา
 44. อยากให้คนอื่นเข้าใจ
 45. เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน
 46. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๑) ทะเลทิฎฐิ
 47. ศรัทธาในกรรม
 48. กรรมที่ทำจนเป็นนิสัย
 49. การพูดให้เข้าหูคน
 50. ถ้าจิตหนักๆแสดงว่าผิด

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal