View full version: ธรรมะ
 1. Video หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่วัดสามพระยา โดยชมรม สุรัตนธรรม
 2. ไร้ทุกข์อย่างเป็นไปเอง
 3. เก่งงานอย่างเป็นไปเอง
 4. พละ ๕ (๕) เราต้องพัฒนากำลังให้แก่กล้าพอ จึงจะล้างกิเลสได้
 5. รู้ทันความอยาก
 6. คิดจากความว่าง
 7. ทำงานเหมือนทำทาน
 8. “ทำ” ไม่เป็น “ธรรม”
 9. พละ ๕ (๔) สติ สมาธิ ปัญญา
 10. รู้สึกตัว
 11. พละ ๕ (๓) วิริยะ
 12. การเจริญสติคือการรักษาพระวินัย
 13. พละ ๕ (๒) ศรัทธา
 14. ทำงานด้วย ค้นหาใจที่เย็นด้วย
 15. ร่วมลงชื่อยับยั้งพฤติกรรมหมิ่นพระบรมศาสดา
 16. รู้ทันความคิด ปลุกจิตให้ตื่นเบิกบาน
 17. เอาชนะตัวเอง เอาชนะความขี้เกียจ
 18. บรรลุถึงความเย็นด้วยเซนแห่งการทำงาน
 19. พละ ๕ (๑) กำลังทั้ง ๕ ต้องพอ จึงจะเกิดอริยมรรค
 20. รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (on Youtube)
 21. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๔) องค์มรรคต้องครบทั้ง ๘ อริยมรรคจึงจะเกิด
 22. สามัญลักษณะ
 23. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๔
 24. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๓
 25. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๓) ปัญญาในองค์มรรค
 26. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๒
 27. อาการดี ไม่ดีอย่างไร มันเป็นอดีต
 28. สามีไปเที่ยวผู้หญิง ผิดศีลข้อ 3 หรือไม่
 29. กรรมอะไรทำให้ได้ลูกน้องดีๆ
 30. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๑
 31. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๒) จิตตั้งมั่นแล้วมาเจริญปัญญา
 32. ผัสสะกับทุกข์
 33. Video หลวงพ่อปราโมทย์ ศาลาลุงชิน ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖ Full HD
 34. กรรมเก่าที่ทำให้ได้เจ้านายดีร้าย
 35. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๑) ดูกายดูลงปัจจุบันขณะ ดูจิตดูลงปัจจุบันสันตติ
 36. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๐) ขณิกสมาธิ
 37. กิเลสกับน้ำในโอ่ง
 38. วัน มาฆบูชา
 39. สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาท เนื่องในวันมาฆบูชา 2556
 40. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๙) สัมมาสมาธิแท้ๆเกิดตอนที่เกิดอริยมรรค
 41. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๘) สติปัฏฐานมี ๒ ขั้นตอน
 42. พบใจ พบธรรม ถึงใจ ถึงพระนิพพาน
 43. อนัตตาภายนอก vs อนัตตาภายใน
 44. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๗) สติเป็นต้นทางของกุศล
 45. คุยเรื่องการใช้ปัญญากับ อ.สุรวัฒน์
 46. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๖) สมาธิในองค์มรรค
 47. ปรับอินทรีย์-พละ ๕ ให้สมดุล
 48. พูดเล่น vs พูดเพ้อเจ้อ
 49. ตัวเราเป็นแค่ความคิด
 50. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๕) ศีลในองค์มรรค

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal