View full version: ธรรมะ
 1. ภาวนาแก้ปัญหานอนไม่หลับ
 2. ฟุ้งกังวล ทำงานจนไม่มีเวลาไปภาวนา
 3. ถ้ารู้ความจริง เราจะมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่น
 4. เห็นว่าคิดตลอดเวลาแล้วเหนื่อย
 5. เห็นนิ้วขาดแต่เห็นทันว่านิ้วไม่ใช่ของเรา
 6. คิดทั้งนั้น
 7. จิตเสื่อมไม่มี มีแต่เกิดแล้วดับ
 8. ความแตกต่างในการทำงานของนักภาวนา
 9. นั่งสมาธิแล้วตัวโคลง
 10. ต้องอุทิศบุญภายในสามวินาทีไหม
 11. "รู้" นี้ไม่มีอะไรรู้ได้
 12. ดูกายดูปัจจุบันขณะ ดูจิตดูปัจจุบันสันตติ
 13. จริตในการทำวิปัสสนา
 14. การปฏิบัติธรรมที่ดีต้องทำในชีวิตจริง
 15. สัมมาสมาธิ
 16. ทุกคนรู้สึกตัวได้ แต่ละเลยที่จะรู้
 17. จิตถึงฐานคืออะไร​ ?
 18. เปรียบการภาวนาดั่งมวย (๒)
 19. สมาธิชนิดลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ทาง พ้นทุกข์ไม่ได้จริง
 20. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ (Video)
 21. วิธีภาวนาเมื่อเครียด (Video)
 22. การปฏิบัติมี ๒ ขั้น คือ รู้ด้วยสติ กับ รู้ด้วยสติปัญญา
 23. เปรียบการภาวนาดั่งมวย (๑)
 24. จิตตั้งมั่นสำคัญมาก จิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้จริง
 25. ถ้าการปฏิบัติธรรมกับการดำรงชีวิตเป็นคนละส่วนกัน เรายังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 26. ธรรมจากจิตใจ
 27. ถ้ารู้ว่าจิตคิด จะได้ต้นทางของการปฏิบัติ
 28. เส้นทางของนักปฏิบัติ
 29. สติปัฏฐานกับสติทั่วไปต่างกันอย่างไร?
 30. เหลืออันเดียวที่ยังไม่เคยเป็น : หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
 31. สิ่งที่ทุกคนมีเสมอกัน คือ ความไม่รู้ว่าทำไมถึงแตกต่าง
 32. คิดไม่ดีกับคนอื่น บาปไหม
 33. อาการหน้าเกร็งเวลานั่งสมาธิ อยากทราบว่าเพราะอะไร
 34. โมหะในการภาวนา
 35. ผิดศีลไปแล้ว จะภาวนาได้อย่างไร
 36. วิธีทำใจเมื่อถูกทอดทิ้ง
 37. วัฏฏะเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุด
 38. วิธีถนอมรัก
 39. ปรามาสพระอริยะ
 40. เราทุกข์เพราะความอยากในใจ
 41. ภัยมืดที่มีชื่อว่าโมหะ
 42. ยอมรับความจริงไม่ได้จึงทุกข์
 43. "หมกมุ่น" หรือ "รู้"
 44. ความสุขเหมือนภาพลวงตา
 45. งานหลักของเรา คือการยกระดับจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์
 46. การปฏิบัติ ๔ จำพวก
 47. การบริจาคอวัยวะเป็นทาน
 48. ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
 49. ประกายเมตตาแห่งราชาไทย
 50. สติปัฎฐานคืออะไร

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal