View full version: ธรรมะ
 1. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๕) ในกายในใจนี้มีแต่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 2. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๔) มาฝึกเรียนรู้ความจริงของตัวเรา
 3. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๓) ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
 4. ญาณ ปัญญา และวิชชา
 5. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 6. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่บ้านคุณหญิงลมุลศรี โกศิน
 7. เคยเป็นอะไรกันมาบ้าง?
 8. สรุปสติปัฏฐาน ๔ โดยย่อ
 9. อยากเวียนว่ายตายเกิดแบบมีสัมมาทิฏฐิไปทุกชาติ
 10. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒) ทุกข์เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของชีวิต
 11. ความเมตตา
 12. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑) สัมผัสให้ถึงธรรมะของจริงแท้
 13. พุทโธยอดกรรมฐาน
 14. พรตรุษจีน
 15. โครงการส่งต่อมอบโอกาสด้วยหนังสือดีทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓
 16. วิปัสสนาสำหรับผู้ทรงฌาน
 17. ทำอย่างไรให้ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอ
 18. ทำอย่างไรให้เลิกเชื่องมงาย
 19. วิธีการเจริญสติในขณะที่ท้อแท้เพราะงาน
 20. ธรรมะ คืออะไร?
 21. ความคิดและอารมณ์เหมือนม้าวิ่ง
 22. เดินจงกรม ยังไง?
 23. ทำเล่นๆได้ของจริง ทำจริงๆได้ของเล่น
 24. อาการต่างๆ เปรียบเหมือนเงาของร่างกาย
 25. อยากกลับไปแก้ไขอดีต ทำอย่างไรดี
 26. รักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีจริงไหม
 27. อย่าย่อท้อ ธรรมะพระพุทธเจ้าของจริง อยู่ที่ว่าเราเป็นคนจริงแค่ไหน
 28. มีเสียงเพลง บทสวด ของ ชินกร ไกรลาศ มา ฝากครับ ^^
 29. ภาวนาแก้ปัญหานอนไม่หลับ
 30. ฟุ้งกังวล ทำงานจนไม่มีเวลาไปภาวนา
 31. ถ้ารู้ความจริง เราจะมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่น
 32. เห็นว่าคิดตลอดเวลาแล้วเหนื่อย
 33. เห็นนิ้วขาดแต่เห็นทันว่านิ้วไม่ใช่ของเรา
 34. คิดทั้งนั้น
 35. จิตเสื่อมไม่มี มีแต่เกิดแล้วดับ
 36. ความแตกต่างในการทำงานของนักภาวนา
 37. นั่งสมาธิแล้วตัวโคลง
 38. ต้องอุทิศบุญภายในสามวินาทีไหม
 39. "รู้" นี้ไม่มีอะไรรู้ได้
 40. ดูกายดูปัจจุบันขณะ ดูจิตดูปัจจุบันสันตติ
 41. จริตในการทำวิปัสสนา
 42. การปฏิบัติธรรมที่ดีต้องทำในชีวิตจริง
 43. สัมมาสมาธิ
 44. ทุกคนรู้สึกตัวได้ แต่ละเลยที่จะรู้
 45. จิตถึงฐานคืออะไร​ ?
 46. เปรียบการภาวนาดั่งมวย (๒)
 47. สมาธิชนิดลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ทาง พ้นทุกข์ไม่ได้จริง
 48. เผชิญตายด้วยใจห้าวหาญ (Video)
 49. วิธีภาวนาเมื่อเครียด (Video)
 50. การปฏิบัติมี ๒ ขั้น คือ รู้ด้วยสติ กับ รู้ด้วยสติปัญญา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal