View full version: ธรรมะ
 1. นิสัยชอบมั่วกาเมอย่างไม่ลืมหูลืมตา
 2. การทะเลาะเบาะแว้ง
 3. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๐) อย่าพยายามไปดึงจิตออกจากอารมณ์
 4. การภาวนาในขั้นละเอียด (๑)
 5. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่ชมรมสุรัตนธรรม เมษายน ๒๕๕๖
 6. ผลกรรมของมุสาวาท (พูดปด)
 7. การให้อโหสิกรรมกับผู้ที่ทำร้ายเรา
 8. เพราะเหตุใดแม้อยากเลิกทำบาปเต็มที แต่ก็เลิกไม่ได้?
 9. คนที่ผิดกาเมเป็นประจำซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีผลกรรมเป็นอย่างไร?
 10. ทำบาปแล้วเกิดสำนึกได้ โทษจะลดลงไหม?
 11. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๙) ถ้าจิตดื้อมาก ต้องค่อยๆปลอบไปสอนไป
 12. หลักการภาวนาสำคัญของหลวงปู่มั่น
 13. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๘) ถ้าขันธ์ไม่แยก ให้ช่วยด้วยการพิจารณาในเบื้องต้นได้
 14. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๗) ต้องฝึกซ้อมการปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน
 15. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๖) แยกธาตุแยกขันธ์เป็นจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้
 16. ระวังการไปสร้างจิตผู้รู้เทียมๆ
 17. ใจคนเหมือนไฟฉาย ถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่าง
 18. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๕) วิปัสสนาเบื้องต้นต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์
 19. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๔) เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วจึงเจริญวิปัสสนาได้
 20. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๓) ให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง จิตผู้เพ่ง กับ จิตผู้รู้
 21. จิตป่วยกับจิตสุขภาพดี
 22. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๒) ถ้ายังดูจิตไม่เป็นก็ดูกายไปก่อน
 23. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๑) ทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติ
 24. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่วิทยุการบิน เมษายน ๒๕๕๖
 25. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๐) จิตตสิกขา คือต้องรู้เท่าทันจิต
 26. ข้อพึงระวังของผู้เจริญวิปัสสนา
 27. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่ศาลาลุงชิน มีนาคม ๒๕๕๖
 28. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่ศาลาลุงชิน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 29. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
 30. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 31. ปฏิบัติเวียนวน (2)
 32. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๙) เบื้องต้นทำกรรมฐานที่ทำแล้วมีความสุข
 33. ปฏิบัติเวียนวน (1)
 34. สิ่งภายนอกดลใจให้เข้าใจผิด มีจริงไหม ?
 35. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๘) ถ้าย้อนเข้ามาถึงใจได้ จะเข้าถึงศูนย์กลางของชีวิตเลย
 36. จากรู้สึกตัวสู่สักว่ารู้
 37. กรรมตอนทำ กับกรรมตอนขออโหสิ
 38. ถูกพูดจิกกัด ไม่มีมูลความจริง ควรทำอย่างไร
 39. พูดเสียดแทงตอบโต้บุพการี
 40. ปากไวในทางพูดเสียดแทง
 41. เจอคนอื่นพูดไม่ดีด้วย พยายามจะปลงแต่ปลงไม่ได้
 42. ทำไมคนบางคนกรรมตามไม่ทันสักที
 43. สร้างความเคยชินในการ ‘นึกถึงสิ่งสุดท้าย’
 44. การปลูกฝังความปรารถนา
 45. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๗) ฝึกจิตให้ย้อนกลับมารู้สึกตัวให้ได้
 46. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๖) ทุกอย่างในกายในใจเกิดแล้วก็ดับ
 47. ภาวนาเป็นแล้วไม่อยากเข้าวัด
 48. แฟนจำกัดเวลาบวช
 49. รู้ตัวให้ต่อเนื่อง
 50. ข้อแตกต่างระหว่างความคิดกับจิตที่รู้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal