View full version: ธรรมะ
 1. การฝึกสมาธิเต็มภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมเจริญวิปัสสนา
 2. การช่วยเหลือคนที่ชอบหลลอกตัวเอง
 3. วิธีการฝึกฝนจิต
 4. แก่นของการปฎิบัติธรรม
 5. จิตตสิกขา สิกขาที่มักถูกละเลย
 6. โดนเพื่อนสนิททิ้ง ควรทำใจอย่างไร?
 7. ด่าแหลก แต่ไม่แช่ง เข้าข่ายไหน?
 8. เตรียมพร้อมจิตเพื่อเจริญวิปัสสนา
 9. มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้จำกัดให้เฉพาะผู้ทรงฌาน
 10. อยากควบคุมความคิดเพราะกลัวสร้างบาปกรรม
 11. โรงเรียนกรรมบนถนน
 12. คุยเรื่องพระโสดาบัน
 13. พบกับผู้คนอย่างไรไม่ให้สร้างเวรสร้างกรรมมาก?
 14. ทำบุญเยอะ อาจเป็นได้ทั้งเทวดาหรือปิศาจ
 15. รักตัวเองจริงต้องไม่เกลียดตัวเอง
 16. ทำทานให้จิตเปิดกว้าง ทำอย่างไร?
 17. ดูจิตไม่ใช่วิปัสสนาเสมอไป
 18. การปฎิบัติธรรมเป็นเรื่องง่าย
 19. ความใจร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องฝึก แต่ความใจเย็นนั้นต้องฝึก
 20. แค่รู้จักกัน คนเราก็เริ่มทำกรรมต่อกันแล้ว
 21. บางครั้งบ้างาน บางครั้งเบื่องาน ควรแก้ไขอย่างไร?
 22. ดวงจิต กายทิพย์ และดวงวิญญาณ ต่างกันอย่างไร?
 23. เห็นกายไม่ใช่เราแล้ว แต่ทำไมยังเห็นจิตเป็นเรา?
 24. วิบากของผู้ที่นินทา ตำหนิผู้อื่นทุกวัน วันละหลายครั้ง
 25. หลวงพ่อปราโมทย์และคณะศิษย์ ไถ่ชีวิตโค 85 ตัว มกราคม ๒๕๕๖
 26. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 27. เมื่อทำกรรม ก็ต้องรับวิบาก
 28. ดูจิต เหมาะกับคนที่ไม่ทรงฌาน
 29. ธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ
 30. หน้าที่ของศีล สมาธิ ปัญญา
 31. ความคิด
 32. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมษายน ๒๕๕๖
 33. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๔) สรุปการปฏิบัติ : รักษาศีล ๕ ฝึกจิตให้ตั้งมั่น แล้วเจริญปัญญา
 34. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๓) ต้องเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆอีกที จึงจะพ้นทุกข์ไม่ต้องเกิดอีก
 35. หลายคนในตัวเรา
 36. เกมกรรม vs Free Will
 37. ทะเลาะกัน แต่เปิดใจ เป็นกรรมดำหรือกรรมขาว?
 38. ทิ้งความเจ็บปวดไป เก็บไว้แค่บทเรียน
 39. ดราม่า vs ปัญหาจริงๆ
 40. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๒) เบื้องต้นจะเห็นก่อนว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆ
 41. การภาวนาในขั้นละเอียด (จบ)
 42. การปล่อยวางแบบพุทธ
 43. เมื่อใดรู้สึกเจ็บ...
 44. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๑) ความรู้รวบยอด คือทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้น
 45. การภาวนาในขั้นละเอียด (๓)
 46. การสำนึกผิดและการแผ่เมตตาแก่ผู้ก่อบาป
 47. การภาวนาในขั้นละเอียด (๒)
 48. แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
 49. ฉลาดในการให้ธรรมทาน
 50. วาจาหยาบคาย-ความคิดมืดมน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal