View full version: ธรรมะ
 1. ถ้าเราอยู่กับธรรมะ ธรรมะก็อยู่กับเรา
 2. กรรมที่ได้รับมาจากคนอื่นมีจริงหรือไม่?
 3. ความทุกข์แน่นหนาเกินกำลังสติ ควรทำอย่างไร?
 4. ความเชื่อ-ความเข้าใจ-ความเข้าถึง แบบพุทธ
 5. ศรัทธาในความดีงามที่ตรงกัน คือแม่บทของความรัก
 6. แก้ไขความรู้สึกหมั่นไส้
 7. การภาวนา กับคนใกล้ตัว
 8. เพียรรู้ผัสสะเพื่อพ้นทุกข์
 9. กรรมที่ทำให้ต้องหลงรักข้างเดียว และวิธีฝึกสละออก
 10. ความซับซ้อนของการจับคู่
 11. ทำบุญร่วมกับเพศตรงข้าม แล้วกลัวจะต้องเจอกันชาติหน้าอีก
 12. ต้องอยู่กับคนที่ธาตุนิสัยไม่เข้ากันเลย
 13. ใกล้ด้วยใจ
 14. กำลังใจจากหลวงพ่อ
 15. วิธีรับมือกับพ่อแม่ที่มักติเตียนลูกรุนแรงเกินไป
 16. การติเตียนที่ดีและไม่ดี
 17. เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะเอาอะไร เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
 18. ให้รู้กิเลส ไม่ใช่สู้กิเลส
 19. เรื่องของปัญญาอบรมสมาธิ
 20. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาลุงชิน พฤษภาคม ๒๕๕๖
 21. ดูจิตขณะโกรธแล้วแต่ความโกรธยังอยู่ ทำอย่างไร?
 22. ศึกษาอารมณ์ของคนพาล
 23. มองในแง่บวกเมื่อเจอคนช่างโกรธ
 24. บทสรุป สำหรับการภาวนา
 25. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 26. ท้อจนน้ำตาไหล
 27. ความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเหมือนโรคทางใจ
 28. สิ่งที่จะช่วยให้คุณได้ทำบุญทุกวันไม่ใช่เงิน แต่เป็นใจ
 29. อริยมรรคจะเกิดในอัปนาสมาธิเสมอ
 30. วิธีใช้ปัญญาอบรมสมาธิ
 31. วิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนไตรลักษณ์
 32. เมื่อพ้นจากวิปัสนูฯแล้ว จะเจริญวิปัสสนาได้เต็มที่
 33. จะทำลายผู้รู้ได้อย่างไร?
 34. พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖
 35. เมื่อเริ่มเจริญวิปัสสนา ก็จะพบวิปัสนูฯ (วิปัสสนูปกิเลส)
 36. ใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู เจริญวิปัสสนา
 37. อ.สุรวัฒน์ ในรายการพื้นที่ชีวิต ตอน เกิด แก่ เจ็บ ตาย
 38. จิตตั้งมั่น : ลักษณะและวิธีฝึกฝนจิต
 39. อุบายสลายกาม
 40. การภาวนาขั้นละเอียดเหลือแต่ไหวยิบยับ
 41. เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ (ผลงานทางธรรมะล่าสุดของ ปาน ธนพร)
 42. นานาปัญหาเกี่ยวกับการพูดเท็จ
 43. อรหัตตผล เข้าถึงได้แม้จะไม่ใช่ผู้ทรงฌาน
 44. การปฎิบัติในรูปแบบ
 45. เห็นว่าไม่เที่ยง vs คิดว่าไม่เที่ยง
 46. สำหรับผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตาย โดย พระอาจารย์ตั๋น
 47. ความกตัญญูคือการตามใจพ่อแม่ไปทุกเรื่องใช่หรือไม่?
 48. ผลของมโนทุจริตทางหน้าตาและฐานะในภพหน้า
 49. มีคนพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้เราฟัง ควรทำอย่างไร?
 50. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่ ร.พ.รามาธิบดี พฤษภาคม ๒๕๕๖

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal