View full version: ธรรมะ
 1. จิตสัมผัส
 2. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 3. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 4. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 5. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 6. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 7. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 8. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 9. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 10. รับมือกับความป่วย
 11. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 12. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 13. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 14. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 15. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 16. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 17. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 18. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 19. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 20. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 21. อนัตตลักขณสูตร
 22. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 23. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 24. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 25. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 26. เวลามีค่าอย่างไร
 27. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 28. จิตเฉยๆเงียบๆ
 29. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 30. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 31. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 32. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 33. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 34. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 35. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 36. ความคิดควบคุมไม่ได้
 37. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 38. โลกนี้ไร้สาระ
 39. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 40. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 41. มารในแง่ของการภาวนา
 42. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล
 43. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ราชกรีฑาสโมสร กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 44. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 45. ความสุขที่ยั่งยืน ประณีต และไม่เสี่ยงตาย
 46. ไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้
 47. ความสำคัญของขณิกสมาธิ
 48. ชี้แจงการดำเนินการจัดส่งถวาย ‘มหาสติปัฏฐานสูตร’ และ ‘อนาพาธ’ ถึงวัด ๓๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ
 49. เรื่องน่าเสียดายของดังตฤณ
 50. เห็นด้วยปัญญาอันเป็นพุทธ จึงละทิฐิมานะลงเสียได้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal