View full version: ธรรมะ
 1. ปัญญาล้ำหน้า
 2. เรื่องที่ควรพูดน้อยๆ เรื่องที่ควรพูดมากๆ
 3. ถ้าไม่รักษาศีลจะเข้าฌานหรือบรรลุธรรมได้หรือไม่?
 4. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 5. ความสุขจากการให้เปล่า
 6. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 7. ความเห็น ความยึดถือ
 8. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 9. จิตสัมผัส
 10. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 11. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 12. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 13. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 14. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 15. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 16. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 17. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 18. รับมือกับความป่วย
 19. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 20. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 21. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 22. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 23. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 24. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 25. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 26. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 27. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 28. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 29. อนัตตลักขณสูตร
 30. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 31. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 32. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 33. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 34. เวลามีค่าอย่างไร
 35. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 36. จิตเฉยๆเงียบๆ
 37. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 38. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 39. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 40. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 41. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 42. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 43. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 44. ความคิดควบคุมไม่ได้
 45. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 46. โลกนี้ไร้สาระ
 47. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 48. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 49. มารในแง่ของการภาวนา
 50. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal