View full version: ธรรมะ
 1. แยกธาตุแยกขันธ์ คือวิธีของพระพุทธเจ้า
 2. อัตตา-อนัตตา
 3. เมื่อจิตตื่นแล้ว ให้แยกธาตุแยกขันธ์
 4. ถ้าย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่ได้
 5. การภาวนา ต้องเดินปัญญาให้ได้
 6. เทคนิคในการรู้ตามความเป็นจริง
 7. การปฏิบัติธรรม ก็คือการเรียนรู้ตัวเอง
 8. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 9. อยากออกบวช แต่ขัดใจพ่อแม่ ควรทำอย่างไร?
 10. เลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยไป
 11. จิตนิ่งๆทื่อๆ จะบอกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นไม่ใช่
 12. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 2/2
 13. นักภาวนากับคนทั่วไปต่างกันที่คุณภาพจิต
 14. ผู้มีจิตสะอาดย่อมเป็นที่รักของคนจำนวนมาก
 15. ปัญญาล้ำหน้า
 16. เรื่องที่ควรพูดน้อยๆ เรื่องที่ควรพูดมากๆ
 17. ถ้าไม่รักษาศีลจะเข้าฌานหรือบรรลุธรรมได้หรือไม่?
 18. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 19. ความสุขจากการให้เปล่า
 20. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 21. ความเห็น ความยึดถือ
 22. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 23. จิตสัมผัส
 24. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 25. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 26. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 27. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 28. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 29. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 30. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 31. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 32. รับมือกับความป่วย
 33. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 34. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 35. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 36. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 37. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 38. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 39. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 40. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 41. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 42. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 43. อนัตตลักขณสูตร
 44. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 45. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 46. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 47. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 48. เวลามีค่าอย่างไร
 49. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 50. จิตเฉยๆเงียบๆ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal