View full version: ธรรมะ
 1. นิสัย "คิดไปเอง"
 2. สักแต่ทุกขเวทนา
 3. ไม่สู้งานเลย กับบ้างานเกินไป ต่างก็ไม่ดีทั้งคู่
 4. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ มิถุนายน ๒๕๕๖
 5. อริยผลมีอริยมรรคเป็นเหตุ เหตุของอริยมรรคคือ ศีล สมาธิ ปัญญา
 6. การประคองจิต การแต่งจิต เป็นเรื่องของสมาธิ
 7. จุดที่ยากลำบากของการปฏิบัติธรรม (๑)
 8. คำชมจากหลวงพ่อ
 9. นิพพานอะไร มีเข้ามีออก
 10. เคล็ดลับของวิปัสสนา
 11. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มิถุนายน ๒๕๕๖
 12. สมถะที่จะทำให้ถึงฌานได้ มี ๒๒ อย่าง
 13. ปล่อยวาง แต่ไม่ดูดาย
 14. ต้นเหตุของความสุขสดชื่นที่มีได้เป็นปกติ
 15. ยึดสิ่งใดก่อนตาย ก็ไปสู่สิ่งนั้นหลังจากตายไปแล้ว
 16. เมื่อต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 17. เคล็ดลับของการทำสมถะ
 18. เมื่อดูจิตจนชำนาญ
 19. การให้อภัยที่แท้จริง
 20. เชื่อมั่นในความดี
 21. กรรมฐาน เมื่อรู้หลักแล้วภาวนาไม่ยาก
 22. เจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกัน แต่วิธีจัดการแตกต่างกัน
 23. มีสติ รู้กายรู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น เป็นกลาง จะเกิดปัญญา
 24. อาการของจิต
 25. จิตที่สัมผัสพระนิพพาน มีความสุขมหาศาล
 26. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มิถุนายน ๒๕๕๖
 27. กุศล-อกุศล ล้วนเป็นตัวทุกข์
 28. เมื่อเจริญปัญญา จะเห็นแต่ทุกข์
 29. อารมณ์ของจิต (ในการดูจิต)
 30. ทำไมดินแดนพุทธศาสนาจึงไม่เป็นประเทศที่เจริญที่สุดในโลก?
 31. เจริญวิปัสสนา เห็นจากของจริง
 32. จิตนี้เกิดดับตลอดเวลา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
 33. ขั้นตอนของการดูจิต
 34. การทำบุญใหญ่ที่สุด คือการทำบุญด้วยความคิด
 35. ฝึกรู้สึกตัว ฝึกดูจิต ก็เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง
 36. มีแต่เสียงในหัวของคุณคนเดียวเท่านั้น ที่ทำร้ายตัวเองไม่เลิก
 37. วิกฤตศรัทธาของศาสนา ไม่ได้แก้กันที่พฤติกรรมของพระ
 38. ดูจิต ได้สติ สมาธิ ปัญญา
 39. การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้วยปริยัติธรรม
 40. รู้สึกตัวบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ก็จะเห็นสภาวะเกิดดับได้ไม่ต่างจากจิตที่ออกจากฌาน
 41. เข้าฌานไม่ได้ ก็อาศัยสมาธิทีละขณะ เจริญวิปัสสนา
 42. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
 43. วิธีป้องกันความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
 44. คนรุ่นนี้ฟุ้งซ่าน เหมาะกับการดูจิต
 45. รู้ทันกิเลส ต้องรู้ทันกิเลสที่กำลังครอบงำใจ
 46. ขอนับถือแค่พระพุทธกับพระธรรม?
 47. เปลี่ยนศาสนาจะเป็นบาปไหม?
 48. ความหมายที่แท้จริงของ "แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร"
 49. ซื้อกับข้าวมาใส่บาตร แต่จ่ายเงินทีหลัง บุญตกเป็นของใคร?
 50. จิตคิด กับ จิตรู้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal