View full version: ธรรมะ
 1. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ ทีมกรุ๊ป กันยายน ๒๕๕๖
 2. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน กันยายน ๒๕๕๖
 3. เหตุที่เรายังละเว้นไม่ได้
 4. วิธีรักษาศีลข้อ ๓
 5. เหตุสำคัญของอาการอาหารเป็นพิษ
 6. ความกล้าจะเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างสำเร็จ
 7. ศีล ๕ จำเป็นสำหรับทุกคน
 8. ธรรมะแท้จริงไม่มีอะไรต้องพูดกันเลย
 9. ฝึกชะลอการตัดสินใจในขณะที่กิเลสกำลังครอบงำ
 10. ไม่มีศีล ไม่มีวันถึงมรรคผลนิพพาน
 11. โลกมืดกับโลกสว่าง ไม่ได้แตกต่างกันที่ดวงอาทิตย์
 12. แบบไหนที่เรียกว่า "ทำดีเพื่อหวังผลตอบแทน" ?
 13. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน ๒๕๕๖
 14. ไม่คลุกคลีแม้อยู่ท่ามกลางผู้คน
 15. จงเพียรภาวนากันเถิด
 16. การชักชวนคนใกล้ตัวให้หันมาสนใจธรรมะที่ได้ผลที่สุด
 17. ช็อกเขาด้วยความรู้สึกไม่โกรธ
 18. ชาวพุทธต้องรู้จักคบคน
 19. แก้อาการติดใจในรูปร่างหน้าตาของเพศตรงข้ามได้อย่างไร
 20. มักน้อย(สมถะ)และสันโดษ
 21. วิธีที่จะไม่ให้หลงกลกิเลส
 22. ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้า
 23. การเริ่มศึกษาธรรมะ ต้องเริ่มด้วยการวางความเชื่อเดิมๆลงชั่วคราวก่อน
 24. พระพุทธศาสนา คือศาสนาที่ต้องลงมือทำด้วยตนเอง
 25. เก็บความรู้เข้าตู้
 26. คำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิวัติสังคม
 27. ความยากจนเป็นทุกข์ยิ่ง แต่ความร่ำรวยก็ไม่ใช่สุขยิ่ง
 28. คำว่า "มีบุญ" หมายความว่าอย่างไร?
 29. พลังขับเคลื่อนชีวิต
 30. กรรมอะไรทำให้ปวดประจำเดือนมากเป็นพิเศษ?
 31. ทำยังไงจะรู้ทันว่าจิตไปคิดได้เร็ว
 32. เหตุที่ อ.สุรวัฒน์ เจริญในธรรม
 33. อานาปานสติ
 34. ยอมรับความจริงได้จะทุกข์น้อยลง
 35. วิธีดูความฟุ้งซ่านให้หายไป
 36. ชีวิตเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ว่าสติอยู่ตรงไหน
 37. ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันสันตติ
 38. ความรู้ตัวทั่วพร้อม
 39. เพ่งขันธ์ ยังไม่เป็นวิปัสสนา
 40. โอกาสมักเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด
 41. การเลือกคบคนแบบใด ก็เท่ากับเลือกใจแบบนั้นด้วย
 42. ดับไฟในครัวเรือน ดับไฟในอบาย
 43. ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆคือ ‘เรื่องใหญ่ที่สุด’ ในชีวิตคู่
 44. แยกธาตุ
 45. จิตเรียกว่าวิญญาณขันธ์ เพราะหยั่งรู้ลงใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 46. สติปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนจิตออกจากกองทุกข์
 47. เริ่มหัดภาวนา อย่าไปยุ่งหรือดัดแปลงสัญญาขันธ์
 48. ต้องซ้อมแยกธาตุแยกขันธ์
 49. ทุกข์ในศาสนาพุทธ
 50. คำว่า “อารมณ์” ในพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal