View full version: ธรรมะ
 1. การแก้กรรมมีจริง แต่ก่อนอื่นต้องรู้ให้จริงว่า ‘กรรม’ คืออะไร
 2. ดวงชะตามีจริง คือผลของกรรมมีจริง
 3. อกุศลจิตเป็นสิ่งไม่ดี แต่การเห็นอกุศลจิตเป็นเรื่องดี
 4. นิมิตบอกสภาพจิต
 5. ยิ่งคิดมาก ความรู้จักคิดจะยิ่งน้อย
 6. ต้องรักในธรรมะ อย่ารักแต่หน้าเรา
 7. การเดินปัญญาเหมือนการทำศึกในขั้นตะลุมบอน
 8. เจริญปัญญาก็เพื่อล้างความยึดถือในตัวในตน
 9. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม สวนธรรมศรีปทุม ปทุมธานี กันยายน ๒๕๕๖
 10. ไม่จองเวรใครเลยนั้นดีที่สุด
 11. ทำสมาธิ ก็ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัว
 12. แม้แต่ทานยังข้ามไม่พ้น
 13. ชอบโอ้อวดประชันกันได้รับผลอย่างไร?
 14. ชอบแข่งหรือชอบอวดเบ่งมีผลกรรมอย่างไร?
 15. อย่ายื่นหน้าไปให้เขาตบ
 16. อานิสงส์การสร้างห้องน้ำห้องส้วม
 17. แผ่เมตตา
 18. อานิสงส์การปล่อยสัตว์ให้รอดชีวิต
 19. เจ้าแม่กวนอิม
 20. การสะเดาะเคราะห์
 21. เหตุใดพระสีวลีท่านมีลาภมาก
 22. ทำทาน รักษาศีล ก็เพื่อลดละความเห็นแก่ตัว
 23. ทำบุญแล้วอธิษฐานหวังผล...ผิดหรือไม่?
 24. คบคนเช่นไร ก็เป็นคนเช่นนั้น
 25. ต้นเหตุที่แท้จริงของความเหงา
 26. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี สิงหาคม ๒๕๕๖
 27. ชาวพุทธต้องพัฒนาคุณงามความดีของตนเองให้ยิ่งขึ้นไป
 28. ส่งการบ้าน: ฟุ้งเยอะ
 29. คนมีบุญมีลักษณะอย่างไร
 30. ผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรีบรับ
 31. อาการติดบุญเป็นอย่างไร ?
 32. อนุญาตให้โมทนาบุญล่วงหน้า
 33. เมตตากับกรุณา ต่างกันอย่างไร ?
 34. ผู้เข้าถึงธรรมย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 35. ส่งการบ้าน: จิตส่งใน
 36. ความเจ็บใจเป็นอารมณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล
 37. การผิดสัญญา
 38. โชคดีอย่างแท้จริง โชคร้ายอย่างที่สุด
 39. กติกามารยาทในการส่งการบ้าน
 40. ส่งการบ้าน: จิตไม่ตั้งมั่น
 41. จิตรวมเข้ากับกายกลายเป็นกู
 42. กระบวนท่าการดูจิต
 43. ฝึกดูจิต ฝึกด้วยจิตของคนธรรมดาๆนี่ล่ะ
 44. การดูจิต และการเดินปัญญาในฌาน
 45. ศาสนาต้องให้คำตอบของชีวิตได้ ผู้คนจึงจะไม่ทิ้งศาสนา
 46. โทสะ มีพื้นฐานมาจากมานะ
 47. โลกนี้ไม่มีอะไรน่าโกรธ
 48. ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
 49. คิดปรามาสพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
 50. เถรใบลานเปล่า

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal