View full version: ห้องพักครู
« 1 2
 1. กรุข้อสอบ วิชาชีพครู
 2. ขอความช่วยเหลือ ด่วน ค่ะ
 3. สรุปแล้ว เงินเดือนที่จะเพิ่มให้ครู 8 % 5 % เป็นไง ใครรู้บ้าง
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน) ม.ต้น
 5. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ป.4-ป.6
 6. ตัวอย่างแผนการสอนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน Physics Cyber Lab
 7. แผนการสอนฟิสิกส์
 8. ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมปลาย ม.4-6 ค่ะ
 9. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา แผนพระพุทธศาสนา ชั้น ม.4 -6 หลักสูตร 51
 10. การสอบแข่งขันบรรจุครู ตำแหน่งผู้ช่วยครู ครั้งที่ 1 /2553
 11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal