View full version: ห้องพักครู
1 2 »
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-ม.3)
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ม.1 - ม.3
  3. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1 - ป.3 หลักสูตร 2551
  4. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตร 2551
  5. รบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6 (หลักสูตร 2551)
  6. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 หลักสูตร 2551
  7. ขอแผนชีววิทยา ม.4-6
  8. แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4 ป.5 ป.6 (หลักสูตร 2551)
  9. แผนการสอนฟิสิกส์ ม.4
  10. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (แผนการสอนวิทย์ ม. 1- 3)
  11. สมัครสอบครูผู้ช่วย กลุ่มครูจ้างเอสพี2 วันที่ 25-27 ธันวาคม
  12. แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4 ม.5 (หลักสูตร 2551)
  13. รบกวนขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
  14. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
  15. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6
  16. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1 - ม.3 หลักสูตร 2551
  17. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 หลักสูตร 2551
  18. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ป.1 - 6
  19. แผนคอมพิวเตอร์ ม.1-6
  20. การสอบประเมินผลความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล ระดับพื้นฐาน สำหรับครู
  21. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1 หลักสูตร 51 ของ อจท.
  22. แผนการสอน รายวิชา ตารางทำงาน (Excel)
  23. เอกสารมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
  24. เอกสารแนวทางการจัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  25. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คอม (โปรแกรม MS.Excel 2003)
  26. อาจารย์คะ มีแผนคอม ป.3 หลักสูตร 51 ไหมคะ
  27. แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  28. ช่วยหาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.3หน่อยค่ะ
  29. น่าจะมีงานวิจัยมาคุยกันบ้างนะคะ
  30. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 - 2 ช่วงชั้นที่ 3
  31. รบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) หลักสูตร 44
  32. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-ป.6
  33. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2551
  34. แผนการสอนคอม ป.1-6 หลักสูตร 51
  35. แผนการสอนสังคม ป.4-6 หลักสูตร 51
  36. สำหรับเตรียมสอบครู สพฐ.
  37. ข้อแผนภาษาไทยประถม
  38. เรียนอาจารย์สุชาต
  39. แผนการสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3
  40. อาจารย์ครับขอแผนคอม ม.3 หลักสูตร 51 ด้วยนะครับ
  41. แผนการสอน สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
  42. แผนการสอนการงานอาชีพฯ ระดับประถม
  43. หลักสูตร 2551 สำหรับสถานศึกษา
  44. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถม 1-6
  45. เยียวยาครูชำนาญการพิเศษ
  46. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 54 ที่กำลังเปิดสอบ เอกคณิตศาสตร์ และอื่นๆๆ
  47. แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
  48. น้องใหม่ขอด่วนครับ ขอแผนพระพุทธและหน้าที่ ชั้น ม.1 ของ อจท. ด้วยครับบบบ
  49. ข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบครูทุกวิชา แนวข้อสอบฟรี
  50. ขอความช่วยเหลือค่ะ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal