View full version: ธรรมะ
 1. ธรรมะ ฟังแล้วฟังอีก แล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้น
 2. การให้หวยหรืออาชีพหมอดู เป็นบาปหรือไม่?
 3. เข้าใจกลไกการทำงานของจิต
 4. ฉีดยาคุม-ทำหมันสัตว์ เป็นบาปไหม?
 5. ถ้าวางกิเลสโดยมีความจงใจ หรือทำจิตให้ว่าง ทำจิตให้ไม่ยึดถือ ยังไม่ใช่พระอรหันต์
 6. สนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ธันวาคม ๒๕๕๖
 7. หัดคิดด้วยกระดาษ
 8. ใจเป็นทุกข์จึงดิ้นรน ใจดิ้นรนเพราะถูกตัณหากิเลสเสียดแทงตลอดเวลา
 9. บันไดขั้นแรกไปสู่ความสุขแบบพุทธแท้
 10. เผื่อแผ่ความรักอันเป็นสุขให้คนรอบข้าง
 11. หลุดจากการฝันฟุ้ง
 12. ความผูกพันที่แน่นเหนียวเกินธรรมดา
 13. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี มกราคม ๒๕๕๗
 14. จะปล่อยวางเป็นต้องเห็นไตรลักษณ์
 15. คลิปสัมภาษณ์คุณดังตฤณในรายการ ‘น้ำครึ่งแก้ว’ (๒ ก.พ. ๕๗)
 16. ใช้อารมณ์ที่บ้านและที่ทำงาน
 17. การเป็นนายตัวเองอย่างแท้จริง
 18. คลิปสัมภาษณ์สั้นคุณดังตฤณ ( ล่าสุด )
 19. เมื่อสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้ว ไม่มีการแบ่งแยกสายของการปฏิบัติ
 20. ทำกุศลให้ถึงพร้อม พร้อมด้วยอะไร?
 21. Animation: แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
 22. วันแห่งความรัก
 23. เสียดาย ‘คนอยากมีรักแท้’ ไม่ได้อ่าน
 24. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 25. ดูของจริง เพื่อให้เห็นความจริง เห็นความจริงแจ่มแจ้ง จะเข้าถึงนิพพาน
 26. มนุษย์มีแนวโน้มจะเกลียดง่ายกว่ารัก
 27. อารมณ์น้อยใจเก็บกดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง
 28. มุมมองแบบพุทธ
 29. อาการทำใจยอมรับไม่ได้
 30. กรรมที่ทำให้มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
 31. อาการโกรธง่ายคือโรคทางใจ
 32. คิดเอา ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา
 33. ชนะตนเอง
 34. ใจไม่เหมือนแก้วที่แตกแล้วไม่อาจประสาน
 35. ความสว่างอย่างใหญ่ในชีวิต
 36. รีบเปลี่ยนตัวเองก่อนตาย
 37. ความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
 38. หวังเลี่ยงนรกในระยะยาว?
 39. ความรักที่คุณคู่ควร
 40. ปฏิบัติธรรมให้ถูกทางแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น
 41. คุณดังตฤณบรรยายธรรมในหัวข้อ "หลักแห่งปัญญา"
 42. เป้าหมายของชีวิต
 43. เป้าหมายสูงสุดของการภาวนา คือการพ้นทุกข์
 44. ทางใครทางมัน
 45. ธรรมะไม่มีอะไรพิศดาร
 46. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรม โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
 47. เครื่องตรึงจิตให้นิ่ง
 48. พลังอธิษฐาน ‘ขอไม่เจอกันอีก’ ของคู่รัก
 49. การได้เปรียบเสียเปรียบ
 50. ปัญหาเกี่ยวกับการพูด

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal