View full version: ธรรมะ
 1. ภาวนาแล้วสงสัย ควรทำอย่างไร?
 2. สติปัฏฐาน ๔ เหมือนทางเดินขึ้นเขา แต่มีทางขึ้นได้หลายทางสำหรับแต่ละบุคคล
 3. จิตปรุงแต่งไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งต่อ
 4. สิ่งทั้งหลายชั่วคราว เป็นไปตามเหตุ ไม่ใช่ตามที่เราสั่ง
 5. เราเกิดมาทำไม?
 6. ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด ไม่ได้อยู่กับพระ ธรรมะอยู่ที่ตัวของเราเอง
 7. อริยสัจจ์ ๔ ความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลาย เริ่มด้วยการรู้ทุกข์
 8. ถ้าไม่ทำในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ กำลังจะไม่พอในการรู้สึกตัวระหว่างวัน
 9. วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่น มีสัมมาสมาธิ มี ๒ วิธี
 10. วิปัสสนาต้องเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์
 11. ภาวนาแล้วเสื่อม
 12. จิตปภัสสรไม่ได้หมายความว่าจิตบริสุทธิ์
 13. มีเครื่องอยู่ของจิตไว้อันหนึ่งนะ ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่น
 14. อสังขตะมีเพียงสิ่งเดียว คือ นิพพาน
 15. ความจริงของกายคือไตรลักษณ์ ความจริงของจิตคือไตรลักษณ์
 16. คนชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
 17. การเตรียมตัวตายทำอย่างไร
 18. งานทางธรรมคือการเรียนรู้โลก จนเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้ง
 19. เราไม่ได้สู้กับอะไร เราสู้กับความเห็นผิดของตัวเอง
 20. การปฎิบัติธรรมจริง ๆ แล้วคือการเรียนรู้ตัวเอง
 21. การปฏิบัติธรรมคล้ายขับรถ บางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่ง บางเวลาก็เหยียบเบรก
 22. เรียนธรรมะอย่างนักวิจัย เลือกตัวอย่างมาศึกษาเพื่อเข้าใจทั้งหมด
 23. การปฎิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งจะเอาให้ได้ จะทำให้ได้ แต่มุ่งเรียนให้เห็นความจริง
 24. ปฎิบัติหรือไม่ปฎิบัติ ดูว่ามีสติหรือขาดสติ
 25. บนความไม่แน่นอนนี้ สิ่งที่จะช่วยเราได้คือธรรมะ
 26. ถ้ามีสติ จากไม่มีศีลก็มีศีล จากไม่มีสมาธิก็มีสมาธิ จากไม่มีปัญญาก็มีปัญญา
 27. ไม่พักและไม่เพียร คืออะไร?
 28. ตัวเราเหมือนหมูกระดาษ
 29. ไม่ได้ภาวนาเอาดี เอาสุข เอาสงบ แล้วเราภาวนาเพื่ออะไร?
 30. ทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้?
 31. สุขในโลก VS สุขในธรรม
 32. เบื้องต้นหากสติ สมาธิ ปัญญายังไม่อัตโนมัติ ต้องอดทน ต้องฝึกซ้อม
 33. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 34. ทุกข์มากควรภาวนาอย่างไร โดย หลวงพ่อปราโมทย์
 35. ตั้งหลักให้ดี เราหาแก่นคือวิมุตติ ไม่ใช่อย่างอื่น โดย หลวงพ่อปราโมทย์
 36. ไตรสิกขา โดย หลวงพ่อปราโมทย์
 37. ดังตฤณวิสัชนา "บุญไม่เสมอกันจะเป็นคู่แท้ได้ไหม"
 38. กิเลส
 39. สัมมาสมาธิกับการภาวนา
 40. พระอรหันต์ไม่รับรู้อะไรจริงหรือ (หลวงปู่ดูลย์)
 41. มหัศจรรย์แห่งชีวิต... หลักคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
 42. จักรวาลและโลกในมุมมองของ "พระพุทธศาสนา"
 43. ขี้เกียจปฏิบัติในรูปแบบ
 44. ความทุกข์เกิดจาก "ใจไม่ยอมรับความจริง"
 45. หลักของการภาวนา
 46. ว่าด้วยเรื่อง "การขอพร"
 47. วิธีภาวนาให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เรา
 48. ข้อคิดแด่เพื่อนชาวพุทธ
 49. มาหัดรู้สึกตัวกันเถอะ
 50. เท้าใหม่หัดเดินจงกรม (อ.สุรวัฒน์)

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal