View full version: ธรรมะ
 1. ร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า
 2. ความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเอง
 3. สิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็เพราะเหตุ ถ้าเหตุดับมันก็ดับไป
 4. ผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยง เป็นมิจฉาทิฎฐิ
 5. พวกเราอย่าประมาท ต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้
 6. ปรากฏการณ์ จิตสอนจิต โดย คุณสันตินันท์
 7. ของอะไรที่ยังตกอยู่ในความเป็นคู่นะ ของนั้นยังแปรปรวนได้อยู่อีก
 8. สัญญาเป็นตัวหลอกลวง ทำให้หลงสมมุติ
 9. ภาวนาไม่ได้ปฏิเสธสมมุตินะ แต่เข้าใจสมมุติ
 10. ภาวนาเป็นแล้วทำไมกิเลสเกิดบ่อยขึ้น?
 11. เมื่อกลัวว่าการเรียนจะทำให้เสียเวลาในการภาวนา
 12. โอวาทครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น
 13. ไม่ต้องละอัตตาตัวตน อัตตาตัวตนไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
 14. นักภาวนากับการใช้ชีวิตทางโลก
 15. ร่างกายไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเรา แต่จิตคิดขึ้นมา
 16. จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับ เพราะฉะนั้นไม่มีจิตที่เที่ยง เป็นตัวตนถาวร
 17. คนทั้งหลายเคยชินกับสมมุติ จนไม่เห็นความจริง
 18. เรื่องของคนตายโหง
 19. นักปฎิบัติไม่หนีโลก
 20. ดนตรีพาจิตเคลิ้ม
 21. กรรมในยุคไอที
 22. ทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราว
 23. เพื่อนคู่ใจของนักปฎิบัติ โดย คุณสันตินันท์
 24. คนเราทะเลาะกันก็เป็นเพราะหลงสมมุติ
 25. วิธีเปลี่ยนนิสัยทางความคิดสำหรับคนอ่อนไหว คิดมาก
 26. ความสุขก็เป็นของชั่วคราว ความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว
 27. กลัวภาวนาไม่ดี
 28. เรื่องของ โพธิจิต โดย คุณสันตินันท์
 29. สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา
 30. เมื่อไรเดินอย่างมีสติเรียกว่าเดินจงกรม
 31. อุบายสู้กาม โดย คุณสันตินันท์
 32. เราคิด หรือ จิตคิด?
 33. การภาวนาไม่ต้องรีบร้อน แต่ต้องสม่ำเสมอ
 34. วิปัสสนูปกิเลส เกิดจากสมาธิไม่พอ จิตไม่ตั้งมั่น
 35. ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอา จงใจจะรู้ทำให้เครียด
 36. มีภพทีไร มีทุกข์ทุกที
 37. สติที่รู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐาน สติที่รู้อารมณ์อื่นๆเรียกว่าสติธรรมดา
 38. วิธี ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต
 39. วิปัสสนาคือ เห็นกายเห็นใจ (รูปนาม) เป็นไตรลักษณ์
 40. ขันธ์ ๕ นั้นไม่มีตัวเราอยู่แล้ว ไม่ต้องหาทางละอัตตาตัวตน ตัวตนไม่มี
 41. จุดอ่อนของฆราวาส คือ ไม่อดทน และไม่ต่อเนื่อง
 42. ข้อแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็น
 43. จิตเศร้าหมอง จะภาวนาอย่างไร?
 44. เราฝึกให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้น
 45. คิดถึงสภาวธรรมก็แค่สัญญา ไม่มีสภาวธรรมรองรับ ไม่มีวันเกิดมรรคผล
 46. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของนักปฏิบัติบางท่าน
 47. พวกเราต้องอดทน โดยเฉพาะอดทนต่อความอยากได้ผล
 48. การดูกาย
 49. มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่ง แล้วก็คอยรู้ทันจิตไป
 50. เราสาวกพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่สาวกอาจารย์

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal