View full version: ธรรมะ
 1. ความริษยายังโลกให้ฉิบหาย
 2. ‘เอายังไงกับชีวิตดี?’ vs ‘จะเอายังไงกับจิต?’
 3. เทคนิคสำหรับผู้มีอารมณ์เหวี่ยงกลับไปกลับมา
 4. ธรรมชาติของเรื่องปรุงแต่งการบันเทิง
 5. ทำไมทำดีด้วยทุกอย่าง แทนที่จะเห็นค่า กลับกลั่นแกล้งกันตลอด?
 6. มีความสุขในแบบที่คนขี้อิจฉาไม่รู้จัก
 7. โจมตีข้อเลวของคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดี
 8. การฝึกปัญญา
 9. สมาธิคือผลรวมของพฤติกรรมระหว่างวัน
 10. สถานการณ์ฉุกเฉินทางอารมณ์
 11. วิธีออกจากหลุมดำทางความคิด
 12. ชีวิตดีๆต้องการให้เราทำอะไรบ้าง
 13. ในหัวคนเรามักเต็มไปด้วยความคิดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่น
 14. ชอบเปลี่ยนสิ่งเร้าไปเรื่อย
 15. ทำวันนี้ให้เป็นปัจจุบัน
 16. มนุษย์มักเลือกตามอารมณ์ก่อนตามเหตุผล
 17. การอภัยเป็นของยาก เพราะคนส่วนใหญ่โดดข้ามขั้น
 18. ทำอะไรไว้กับคนอื่น ใจตนนั่นเองที่ต้องรับผล
 19. ขอเชิญร่วมสร้างสะพานคอนกรีตเพื่อพระสงฆ์และชาวบ้าน
 20. อยากให้พระดี ชาวบ้านต้องดีก่อน
 21. การอยู่ใกล้กันนานๆ คือการสั่งสมหลายสิ่ง
 22. วันนี้อาจเป็นวันสุดท้าย
 23. ความสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจ
 24. ห้ามบิณฑบาต
 25. จับผิด
 26. ผู้ต่อสู้กับโลกภายใน
 27. สะสมอภัยทานให้ ‘มากพอ’
 28. คนสองคนฟังคำว่า ‘ให้อภัย’ แล้วรู้สึกต่างกัน
 29. ภาวะเลอะเลือนของสติ คือ ‘โมหะ’
 30. ลืมความบกพร่องของตัวเอง แต่หาความสมบูรณ์แบบในคนอื่น
 31. ความเข้มแข็งที่แท้จริง คือการเอาชนะความอ่อนแอทางใจ
 32. การพูดคุยด้วยอารมณ์เป็นการใช้พลังสมองสิ้นเปลืองที่สุด
 33. คนเราชอบสะดวกกายก่อน แล้วก็ไม่สบายใจภายหลัง
 34. กายใจเป็นทุกข์ ไม่ได้มีตัวใครเป็นทุกข์
 35. ฝันที่เป็นจริง ตั้งต้นจากความเป็นไปได้จริง
 36. นานๆโกหกทีแบบจังๆ vs. บิดเบือนโน่นนิดนี่หน่อยทุกวัน
 37. อย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อทำผิดคิดพลาด
 38. รายได้จากการรักษาศีล
 39. ศีลเป็นที่มาของโภคสมบัติ
 40. พูดอย่างบัณฑิต อย่าพูดอย่างพาล
 41. คนเอาแต่ใจตัว กับคนมีเมตตามาก จะเป็นคนคนเดียวกันได้ไหม?
 42. ระหว่างเป็นคนดื้อกับเป็นคนมีจุดยืน จะเอาอะไรเป็นเครื่องชี้?
 43. คอยสอดส่องเฟสของคนที่เราไม่ชอบ
 44. เปลี่ยน ‘อกุศลจิต’ ของคนใกล้ตัวให้เป็นกุศลธรรม
 45. ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้าน
 46. ความรักแสดงอนัตตาได้ชัดเจน
 47. ตกลงกับตัวเองไม่ถูก
 48. อัตตาของรถ
 49. อารมณ์โกรธตอนขับรถ
 50. การตัดสินใจผิดพลาดเป็นขั้นบันได

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal