View full version: ธรรมะ
 1. ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง รู้ใจตัวเองพอแล้ว
 2. จิตที่รู้สึกตัว
 3. คนในสังคมไม่มีศีลก็อย่าไปตามแบบเขา ตัวเราให้มีศีลไว้
 4. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ศาลาลุงชิน 17 ก.ค. 54
 5. โทสะมีหลายแบบ
 6. บทอุทิศส่วนกุศลและคำอธิษฐานที่ผมชอบ
 7. การเดินมรรค
 8. กำลังใจจากหลวงพ่อ
 9. หากรักษาเนื้อแท้ไว้ได้ นิกายใดก็ทำให้พ้นทุกข์ได้เหมือนกัน
 10. ศัตรูที่แท้จริง
 11. นาทีทองของพวกเราแล้วที่ได้เจอพระพุทธเจ้า
 12. ไม่ได้ฝึกเพื่อจะทำอะไร แต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตแอบไปทำ
 13. ต้องทำงานที่ผิดศีล ควรวางใจอย่างไร
 14. ความว่างที่คู่กับความวุ่นยังเป็นที่พึ่งไม่ได้
 15. ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความคิดของเราเอง
 16. ความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยาก
 17. ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 18. เรียนธรรมะที่เป็นคู่ จึงจะเห็นไตรลักษณ์
 19. มองโลกในแง่ดีบ้าง เราทำกรรมดีนะจึงเกิดมาในยุคที่ธรรมะยังเหลืออยู่
 20. เราต้องอยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์
 21. ส่งการบ้านครั้งแรก อยากเริ่มต้นปฎิบัติธรรมทำอย่างไร
 22. จิตเป็นกลางด้วยปัญญา
 23. ดูจิต คือ รู้ทันปฏิกริยาของจิตต่อทุกๆสถานการณ์ โดยเห็นความเปลี่ยนแปลง
 24. ธรรมะยังสมบูรณ์ แต่เราลงมือปฎิบัติให้สมควรแก่ธรรมหรือยัง
 25. พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วในบ้านจะร่มเย็นเป็นสุข
 26. อย่าหยุดอยู่แค่ความว่าง ให้รู้ทันความพอใจความว่างด้วย
 27. ต้องให้จิตตั้งมั่น ไม่เช่นนั้นเจริญปัญญาไม่ได้
 28. ไม่ได้ภาวนาให้เป็นคนดี แต่ให้เห็นว่าไม่มีคน
 29. เบื้องต้นดูภาพในจอ ต่อไปจะเห็นเครื่องฉายหนัง
 30. เมื่อสงสัยว่ารู้จริงๆหรือคิดไปเอง
 31. คนจริงถึงจะได้ของจริง เก่งแสนเก่งแต่เหยาะแหยะไม่ได้หรอก
 32. อย่าไปดักดู ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตามรู้
 33. จิตดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้ารู้ทัน
 34. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ ที่ รร.วัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2554
 35. ดูจิตไม่ใช่ไม่มีสมาธิ แต่มีทีละขณะจิต
 36. จิตเป็นกลางด้วยปัญญา
 37. ต้องเห็นไตรลักษณ์ครบทุกมุมหรือไม่ ?
 38. เรามีหน้าที่เพียงเจริญไตรสิกขา จิตบรรลุหรือไม่เป็นเรื่องของเขา
 39. วิธีวัดผลการภาวนาด้วยตัวเอง
 40. จิตใจมีหน้าที่ปรุงแต่ง เรามีหน้าที่เพียงดูเขาปรุง
 41. ขอเชิญช่วยเหลือ วัด พระภิกษุสามเณร และชาวบ้าน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
 42. ขอเชิญชวนช่วยเหลือวัดท่าซุง ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จ.อุทัยธานี
 43. อย่าขี้เกียจนะ หยุดเมื่อไหร่จะถอยหลัง
 44. สภาวะหยาบหรือละเอียด ก็แสดงไตรลักษณ์
 45. เจริญหรือเสื่อมไม่เป็นไร อยู่ที่เป็นกลางไหม
 46. เบื้องต้นยังดูไม่ถึงจิต ให้ดูอารมณ์ไปก่อน
 47. หัดให้จิตมีปัญญา ไม่ใช่เรามีปัญญา
 48. เมื่อต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
 49. เจริญปัญญาอย่าเพ่งอารมณ์ ให้เขาแสดงไตรลักษณ์
 50. จิตนิ่งคือจิตตั้งมั่นหรือไม่

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal