View full version: ธรรมะ
 1. ทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่ได้
 2. ถ้าจิตไม่ยึดถือจะไม่ทุกข์
 3. มีสติช่วยให้มีสมาธิได้อย่างไร ?
 4. อย่ากังวลเรื่องปฎิบัติถูกหรือผิด ค่อยๆ สังเกตกายใจตนเองไป
 5. เราจะปฏิบัติอะไร? ทำเพื่ออะไร? ทำอย่างไร? ทำแล้วจะได้อะไร?
 6. หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ทุกข์ ไม่ใช่ละ
 7. จิตที่มีโมหะ
 8. ความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นไม่ใช่ของจริง
 9. อย่าหลอกตัวเองว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวพอแล้ว
 10. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 11. เวลาฝึกก็ถูกบ้างผิดบ้าง แต่ถูกแล้วที่ฝึกสังเกตใจ
 12. ไม่ทราบอารมณ์ปัจจุบัน ควรทำอย่างไร
 13. สติทางโลก สติทางธรรม
 14. ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง รู้ใจตัวเองพอแล้ว
 15. จิตที่รู้สึกตัว
 16. คนในสังคมไม่มีศีลก็อย่าไปตามแบบเขา ตัวเราให้มีศีลไว้
 17. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ศาลาลุงชิน 17 ก.ค. 54
 18. โทสะมีหลายแบบ
 19. บทอุทิศส่วนกุศลและคำอธิษฐานที่ผมชอบ
 20. การเดินมรรค
 21. กำลังใจจากหลวงพ่อ
 22. หากรักษาเนื้อแท้ไว้ได้ นิกายใดก็ทำให้พ้นทุกข์ได้เหมือนกัน
 23. ศัตรูที่แท้จริง
 24. นาทีทองของพวกเราแล้วที่ได้เจอพระพุทธเจ้า
 25. ไม่ได้ฝึกเพื่อจะทำอะไร แต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตแอบไปทำ
 26. ต้องทำงานที่ผิดศีล ควรวางใจอย่างไร
 27. ความว่างที่คู่กับความวุ่นยังเป็นที่พึ่งไม่ได้
 28. ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความคิดของเราเอง
 29. ความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยาก
 30. ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 31. เรียนธรรมะที่เป็นคู่ จึงจะเห็นไตรลักษณ์
 32. มองโลกในแง่ดีบ้าง เราทำกรรมดีนะจึงเกิดมาในยุคที่ธรรมะยังเหลืออยู่
 33. เราต้องอยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์
 34. ส่งการบ้านครั้งแรก อยากเริ่มต้นปฎิบัติธรรมทำอย่างไร
 35. จิตเป็นกลางด้วยปัญญา
 36. ดูจิต คือ รู้ทันปฏิกริยาของจิตต่อทุกๆสถานการณ์ โดยเห็นความเปลี่ยนแปลง
 37. ธรรมะยังสมบูรณ์ แต่เราลงมือปฎิบัติให้สมควรแก่ธรรมหรือยัง
 38. พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วในบ้านจะร่มเย็นเป็นสุข
 39. อย่าหยุดอยู่แค่ความว่าง ให้รู้ทันความพอใจความว่างด้วย
 40. ต้องให้จิตตั้งมั่น ไม่เช่นนั้นเจริญปัญญาไม่ได้
 41. ไม่ได้ภาวนาให้เป็นคนดี แต่ให้เห็นว่าไม่มีคน
 42. เบื้องต้นดูภาพในจอ ต่อไปจะเห็นเครื่องฉายหนัง
 43. เมื่อสงสัยว่ารู้จริงๆหรือคิดไปเอง
 44. คนจริงถึงจะได้ของจริง เก่งแสนเก่งแต่เหยาะแหยะไม่ได้หรอก
 45. อย่าไปดักดู ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตามรู้
 46. จิตดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้ารู้ทัน
 47. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ ที่ รร.วัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2554
 48. ดูจิตไม่ใช่ไม่มีสมาธิ แต่มีทีละขณะจิต
 49. จิตเป็นกลางด้วยปัญญา
 50. ต้องเห็นไตรลักษณ์ครบทุกมุมหรือไม่ ?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal