View full version: ธรรมะ
 1. มีสติรักษาใจ จะมีศีลโดยอัตโนมัติ
 2. ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้
 3. รักษาศีลให้รักษาที่ใจ
 4. ทำไมภาวนาไม่ก้าวหน้า?
 5. สิ่งที่ผิดมี ๒ อันเท่านั้น คือ เผลอ กับ เพ่ง
 6. ดูรูปนามแสดงละคร
 7. ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจึงจะเป็นวิปัสสนา
 8. เมื่อใจต่อต้านการทำในรูปแบบ
 9. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ข้ามเวทนา(ความปวด)ไม่ได้เสียที
 10. จิตมีกิเลสให้รู้ทัน
 11. รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตจะตั้งมั่น
 12. อยากมีสมาธิง่าย ต้องสำรวมอินทรีย์
 13. ตราบใดยังหลงเพลินกับความสุขทางโลก ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพาน
 14. การไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนขึ้นภูเขา ขึ้นได้รอบทิศทาง
 15. การปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆ
 16. คนใจร้อน ให้ดูจิตที่เคลื่อนไหว
 17. การภาวนามีแต่เจริญแล้วเสื่อม
 18. ชาวพุทธที่ดีต้องพึ่งตนเองได้
 19. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการสร้าง พระธาตุเจดีย์ ฐานสโม
 20. การภาวนาต้องไม่เว้นวรรคถึงจะได้ผล
 21. ต้องเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง
 22. นักภาวนา มีผัสสะแล้วมีสติรู้ทันกิเลส
 23. ใจที่เป็นกลาง ไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมที่มากระทบ
 24. ชาวพุทธไม่ยอมจำนนต่อกรรมเก่า
 25. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : คนเราล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
 26. จะละกิเลสตัวไหนก่อนดี?
 27. เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วจะไม่ทุกข์
 28. อย่าทำแต่สมาธิ ต้องเดินปัญญาด้วย
 29. การภาวนาต้องเด็ดเดี่ยว
 30. ศาสนาพุทธมุ่งที่ปัญญา
 31. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ บจก.นิ่มซี่เส็ง จ.เชียงใหม่ 31 ต.ค. 54
 32. รู้ ตามความเป็นจริง
 33. การภาวนามุ่งเอาความจริง ไม่ใช่เอาดี เอาสุข เอาสงบ
 34. ดูจิต ดูให้ถึงใจ ด้วยการรู้ทันกิเลสที่ย้อมจิต
 35. ต้องรู้ตัวเอง กรรมฐานแบบไหนเหมาะกับตัวเรา
 36. ไม่สนใจธรรมะ โอกาสชีวิตจะดีขึ้นไม่มีจริงหรอก
 37. แยกธาตุแยกขันธ์ได้ เริ่มจาก มีความสุขก็รู้ มีความทุกข์ก็รู้
 38. นักปฏิบัติไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
 39. มีธรรมะแล้ว น้ำท่วมก็ไม่ทุกข์ใจ
 40. ที่ใจไม่หยุดดิ้นรน เพราะหลงผิดว่าสุขมีอยู่
 41. ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์ เราทุกข์เพราะไม่ยอมรับกับความจริง
 42. ความจริงของโลกจะบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลา
 43. ต้องเจริญสติปัฏฐานตั้งแต่ตื่นจนหลับ
 44. อยากได้มรรคผลนิพพาน ต้องทำในรูปแบบทุกวัน
 45. แม้มีภาระทางโลกมาก ก็ภาวนาได้ (และได้ดีด้วย)
 46. กรรมฐานเป็นงานศิลปะ
 47. เป็นนักภาวนา จะยอมให้กับความท้อแท้ไม่ได้
 48. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : โอวาทแด่นักภาวนา
 49. จิตชอบพากย์ทำอย่างไร
 50. นิพพานไม่เหลือวิสัยมนุษย์ธรรมดา แต่ต้องทำจริง

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal