View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 2. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 3. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา
 4. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๔) สรุปอานาปานสติสำหรับสมถยานิก (สมาธินำปัญญา)
 5. V-Clip : การเข้าฌาน
 6. สติคือความระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึก
 7. ถ้าสงสัยว่าได้มรรคผล ให้ดูกิเลส
 8. นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา
 9. V-Clip : แยกธาตุแยกขันธ์
 10. V-Clip : ภาวนาแล้วไม่หายโกรธ
 11. คำสอนพระพุทธเจ้า ช่วยให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์
 12. V-Clip : เคล็ดลับในการทำสมาธิ
 13. ยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เรียนรู้กายใจตัวเองให้มาก
 14. V-Clip : ภาวนาแล้วเห็นนิมิต
 15. รู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันอีก
 16. V-Clip : การวัดความก้าวหน้าในการภาวนา
 17. การภาวนาสู้กับความหลงผิดของตัวเอง
 18. ธรรมะเริ่มด้วยความมักน้อย และ สันโดษ
 19. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานข้อพึงระวังของนักภาวนา
 20. ธรรมะจะสามัคคีโค่นล้มกิเลสได้ ต้องอาศัยสมาธิ
 21. V-Clip : คำแนะนำในการภาวนาสำหรับคนทำงาน
 22. ศีล สมาธิ ปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่ง จึงจะสู้กิเลสไหว
 23. V-Clips : นักภาวนาต้องมีความอดทน
 24. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๓) ฝึกอานาปานสติมีฤทธิ์ได้
 25. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๒) ดูจิตด้วยอานาปานสติ
 26. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๑) การเจริญปัญญาสำหรับสุกขวิปัสสโก
 27. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๐) ถ้าทำสมาธิไม่เป็น ให้เจริญปัญญาไปเลย
 28. V-Clip : การดูจิตที่โกรธ
 29. อานาปานสติ (ตอนที่ ๙) เดินปัญญาในฌาน
 30. อานาปานสติ (ตอนที่ ๘) เดินปัญญาในอุปจารสมาธิ
 31. อานาปานสติ (ตอนที่ ๗) ทำฌานด้วยอาปานสติ
 32. อานาปานสติ (ตอนที่ ๖) ลมหายใจ ต้องลงไปที่ท้อง
 33. อานาปานสติ (ตอนที่ ๕) ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจ
 34. V-Clip : ปฎิบัติธรรมคืออะไร ต้องไปเข้าคอร์สหรือไม่?
 35. อนัตตา ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย
 36. อานาปานสติ (ตอนที่ ๔) อานาปานสติ คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
 37. วิธีภาวนาเมื่อเครียด
 38. V-Clip : น้ำท่วม..ใจไม่ทุกข์ 2
 39. อานาปานสติ (ตอนที่ ๓) ทำสมาธิ ทำด้วยความรู้สึกตัว
 40. V-Clip : ทำอย่างไรให้มีโยนิโสมนสิการ
 41. อานาปานสติ (ตอนที่ ๒) ทำสมาธิ อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก
 42. V-Clip : ภาวนาแล้วจิตไปติดความนิ่งไม่เจริญปัญญา
 43. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑) ทำสมาธิ อย่าให้เคลิ้ม
 44. ไม่แน่ใจว่ากดหรือไม่
 45. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติในรูปแบบๆไหนที่เหมาะสมกับเรา?
 46. พระโปฐิละ : พระใบลานเปล่า
 47. ภาวนามีแต่หลงกับรู้สลับกันทั้งวัน
 48. VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : ความฟุ้งซ่านกับการภาวนา
 49. วิธีหัดเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์
 50. วิปลาส

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal