View full version: ธรรมะ
 1. V-Clip : สละทรัพย์เป็นตัณหาหรือพัฒนาจิต
 2. เรื่องเล่าครูบาอาจารย์ : อยากได้ลูกสะใภ้หรือลูกพระ
 3. ถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไปก่อน
 4. ขอเชิญร่วมบูรณะศาลาเอนกประสงค์และกุฏิ ณ วัดป่าเชิงเลน เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้
 5. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2555 ณ วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์ตั๋น)
 6. สติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสสนา
 7. V-Clip : วิปัสสนาคือให้รู้ มิใช่ให้กำหนด
 8. ทางวิปัสสนา (๔) จะพ้นทุกข์ถาวร ต้องเจริญปัญญา
 9. ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง
 10. V-Clip : เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
 11. ทางวิปัสสนา (๓) ปัญญาเป็นเครื่องทำลายความโง่ (อวิชชา)
 12. ระเบียบปฏิบัติการรับสิ่งของจากพระสงฆ์
 13. ทางวิปัสสนา (๒) การรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ
 14. รู้สภาวะแล้วให้รู้ทันความไม่เป็นกลางต่อสภาวะนั้น
 15. ทางวิปัสสนา (๑) มิจฉาทิฎฐิที่ปลอมปนในพุทธบริษัทฯ
 16. รู้สึกตัวเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆ
 17. จ้องจิตเอาไว้ จิตจะนิ่ง
 18. V-Clip : ทางสายกลาง
 19. เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปลดพันธนาการจากปลักตมสังสารวัฏฏ์
 20. ภาพเก่าๆของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น (หาดูยากมาก)
 21. ทำอะไรขึ้นมาก็ผิดทั้งนั้น
 22. ความสุขในธรรม เป็นความสุขที่อมตะ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
 23. V-Clip : จุดแยกระหว่างความรู้สึกตัวกับการเพ่ง (เทคนิคสำคัญในการทำจิตตานุปัสสนา)
 24. ใจที่ยอมรับความจริง จะหมดความดิ้นรน จะไม่ทุกข์
 25. ทางบรรลุธรรม (๙) เมื่ออริยมรรคเกิด อริยผลเกิด จิตจะสัมผัสพระนิพพาน (จบ)
 26. V-Clip : การภาวนาต้องปรับปรุงสังเกตุทุกวัน
 27. ทางบรรลุธรรม (๘) เมื่อปล่อยวางจิต จิตจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ถึงโคตรภูญาณ
 28. ทางบรรลุธรรม (๗) เมือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา แก่รอบ จิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ
 29. ทางบรรลุธรรม (๖) เมื่อภาวนาเต็มที่ จิตจะจนมุมต่อความจริง
 30. ทางบรรลุธรรม (๕) เมื่อภาวนาเป็นแล้ว ก็ต้องภาวนาให้เต็มที่
 31. V-Clip : ความเป็นกลางของจิต
 32. ทางบรรลุธรรม (๔) ความผิดพลาดแรกที่ทุกคนต้องผ่าน เพื่อสร้างรากฐานของวิปัสสนา
 33. V-Clip : กรรมฐานของคนชอบฟุ้งซ่านในธรรม
 34. ทางบรรลุธรรม (๓) ขั้นแรกของการฝึก การเจริญวิปัสสนา
 35. ทางบรรลุธรรม (๒) ดูรูป(ร่างกาย)ให้เป็นวิปัสสนา
 36. ทางบรรลุธรรม (๑) ธรรมะ เมื่อฟังซ้ำๆ ก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้
 37. V-Clip : จิตไม่ถึงฐานติดสมถะ และกรรมฐานจากการกวาดบ้าน
 38. ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด
 39. V-Clip : หลวงพ่อชี้แนะการภาวนา (เหมาะสำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่)
 40. การทำวิปัสสนา จะแยกโดยธาตุ โดยขันธ์ โดยอายตนะ ก็ได้
 41. การภาวนาให้ลอกเปลือกตัวเองออกมา
 42. V-Clip : ภาวนาแบบหัวใจเด็ก
 43. ร่วมบูรณะวัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 44. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๘) สรุปอานาปานสติ สำหรับฆราวาสคนเมือง (จบ)
 45. V-Clip : ทำสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไป
 46. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๗) สรุปอานาปานสติ กรรมฐานสำหรับมหาบุรุษ
 47. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๖) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
 48. V-Clip : เผลอ(หลง)นานจะแก้ยังไง
 49. อานาปานสติ (ตอนที่ ๑๕) สรุปอานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญาควบสมาธิ
 50. V-Clip : วิธีพัฒนาปัญญา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal