View full version: ธรรมะ
 1. กรรมที่ให้ผลขณะตาย
 2. จะสอนให้ผู้ป่วยเด็กเตรียมตัวตายได้อย่างไร
 3. เจริญมรณสติก่อนนอน
 4. เคล็ดลับในการภาวนา
 5. กำลังจะตายนึกถึงอะไรดี?
 6. ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต
 7. ปฎิบัติธรรมเหมือนพาลูกไปโรงเรียน
 8. สมาธิมี ๒ ชนิด ความตั้งมั่นมี ๓ ระดับ
 9. คนที่มาจากสวรรค์ ตายแล้วมักได้กลับไปสวรรค์จริงหรือไม่
 10. มรณานุสติ
 11. ต้องเห็นสันตติขาดเท่านั้น จึงจะขึ้นวิปัสสนาใช่ไหม?
 12. การเตรียมตัวตายทำอย่างไร
 13. ตายอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์แน่นอน?
 14. นักปฏิบัติต้องพากเพียรดั่งพระมหาชนก
 15. ๗ วิธีตายอย่างสบายใจ
 16. ตายอย่างรู้ อยู่อย่างเห็น
 17. พวกเราต้องไม่ท้อถอยกับความยากลำบาก
 18. ยังเดียวดายถ้าตายไปใครจะเห็น
 19. เหตุผลของการเดินทาง
 20. ดูจิตไม่ได้ ดูกาย ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ ทำสมถะ
 21. ศาสนาแห่งการตื่นก่อนตาย
 22. ควรไปดูใจคนใกล้ตายหรือไม่?
 23. ร่วมจัดทำดีวีดี "พุทธศาสดา" ภาพยนตร์พุทธประวัติ
 24. รักษาศีลให้ดี ให้รักษาที่จิต
 25. สติสำคัญมาก ขาดสติก็ขาดศีล ขาดสมาธิ ขาดปัญญา
 26. บ้านที่แท้จริงของทุกคน
 27. ปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบาย
 28. ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้าไตรจีวร ในพิธีอุปสมบทหมู่ในวันที่ 29 ก.ค.55 ณ วัดสุนันทวนาราม
 29. ร่วมบูรณะวัดดุสิดาราม เพื่อการศึกษาธรรมของพระและเณร
 30. ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
 31. โครงการจัดตั้งห้อง RCU โรงพยาบาลศูนย์อุดร - อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์
 32. อุปัตติภพและกัมมภพ
 33. ร่วมสร้างสถานีวิทยุ-บูรณะสวนแสงธรรมในกองบุญ “ผ้าป่าเพื่อสวนแสงธรรม” ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 34. การภาวนาของ อ.สุรวัฒน์ จากเริ่มต้นจนได้พบหลวงพ่อปราโมทย์
 35. การเจริญสติคือการเอาความจริงให้จิตดู
 36. ฝึกใจให้เป็นพระ ไม่ใช่แค่ใจเทพ ใจพรหม
 37. ศีลทำให้กายวาจาเรียบร้อยตามธรรมชาติของแต่ละคน
 38. การภาวนาต้องทำเอาเอง ไม่มีของฟลุ๊ค
 39. สุขทุกข์ล้วนของชั่วคราว
 40. ศีลที่พระอริยะชมเชย
 41. ปฏิบัติด้วยฉันทะ
 42. ให้พรคือให้กำลังใจทำความดี แต่ความดีให้กันไม่ได้ ต้องทำเอง
 43. ธรรมะพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงคนได้ในเดือนสองเดือน
 44. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์
 45. หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ ไม่ใช่การละ
 46. สิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถะและวิปัสสนา
 47. ทางวิปัสสนา (๒๗) ถ้าฝึกด้วยการบริกรรมพุทโธ ให้บริกรรมพุทโธแล้วรู้ทันจิต
 48. ทางวิปัสสนา (๒๖) ดูจิตไม่ได้ ให้ดูกาย ดูกายไม่ได้ ให้ทำความสงบ
 49. ทางวิปัสสนา (๒๕) เมื่อเป็นคนหงุดหงิดง่าย ให้คอยรู้ทันความหงุดหงิด
 50. ทางวิปัสสนา (๒๔) สำหรับผู้ครองเรือน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal