View full version: ธรรมะ
 1. งานปฏิบัติธรรมนี้เป็นงานประจำจิตใจของเรา
 2. ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่าโนนสงเปลือย
 3. รับบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนที่ยากไร้
 4. เพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องไม่ดีซ้ำๆ?
 5. เปลี่ยนชื่อแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงไหม?
 6. การข่มขืนเป็นบาปแค่ไหน?
 7. ดูหนังโป๊บาปไหม?
 8. การทำตามรูปแบบ ทำได้ ๓ อย่าง
 9. การเจริญปัญญา จิตจะพลิกทำสมถะเป็นช่วงๆ
 10. ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.ขอนแก่น
 11. ทุกคนมีจริตผสม
 12. คนเราทะเลาะกันเพราะตัณหาและทิฏฐิ
 13. หมอดูทายวันตายได้จริงหรือไม่ จะช่วยยืดอายุได้อย่างไร?
 14. ทำบุญอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาดี?
 15. ทำบุญแค่ไหนถึงได้ไปสวรรค์?
 16. อายุเข้าเบญจเพสแล้วจะเกิดเหตุร้ายแรงเสมอไปหรือไม่?
 17. เครียดจนนอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี?
 18. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเกิดจากกรรมเก่าใช่ไหม?
 19. กรรมอะไรที่ทำให้เป็นสิวมาก?
 20. เก็บเงินได้แล้วเอาไปทำบุญ จะได้บุญหรือไม่?
 21. เมื่อจิตขาดสมาธิ(จิตตั้งมั่น)แล้วไปเดินปัญญา จะติดวิปัสสนูปกิเลส
 22. กรรมอะไรที่ทำให้เกิดมาเป็นคนตัวเตี้ย?
 23. ขาดความมั่นใจในตนเอง จะทำอย่างไรดี?
 24. ทำให้พอดี คือตึงนิดๆ
 25. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเครื่องช่วยฟังแด่ รพ.สงฆ์
 26. ทำไมบางคนหน้าสวยแต่หุ่นไม่ดี?
 27. กรรมอะไรที่ทำให้เสียงไม่ดี?
 28. บุญอะไรที่ทำให้เสียงดี?
 29. หลักการวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๗) ธรรมที่ทำให้ไม่เนิ่นช้า
 30. หลักการวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๖) เจริญปัญญา
 31. หลักการวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๕) เจริญสมาธิ
 32. หลักการวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๔) เจริญสติ
 33. หลักการวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๓) ปรารภความเพียร
 34. หลักการวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๒) ไม่คลุกคลี
 35. จะเอาหลักอะไรตัดสิน ว่ากรรมที่ทำดีหรือชั่ว?
 36. การพูดในอินเตอร์เน็ตเป็นบุญบาปหรือไม่?
 37. การละเมิดกฎหมายคือการผิดศีลธรรมด้วยหรือไม่?
 38. กรรมอะไรที่ทำให้มีลูกยาก
 39. บุญเก่าทำให้คนโกงกินยังร่ำรวยและมีอำนาจอยู่ได้จริงหรือ
 40. เทวดาประจำตัวมีจริงหรือไม่?
 41. ทำไมคนค้าขายสินค้าที่ผิดศีลธรรมจึงร่ำรวย?
 42. ถ้ากินเหล้าอย่างมีสติ จะถือว่าผิดศีลไหม
 43. จะแก้นิสัยช่างอ่อนไหวได้อย่างไร
 44. ผิดศีลมานานจะล้างบาปทันไหม
 45. ความเป็นมาของพรหมลิขิต
 46. การวางตัวของผู้ปฏิบัติธรรม (๑) มักน้อย สันโดษ
 47. แค่โกหกต้องตกนรกเลยหรือ
 48. กรรมใดทำให้เป็นสัตว์ประเภทต่างๆ
 49. ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์โดยตัวของมันเอง
 50. ไม่กล่าวอุทิศบุญจะไม่ได้รับจริงหรือ?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal