View full version: ธรรมะ
 1. จิตวิญญาณที่หลับๆตื่นๆ
 2. ยิ่งดิ้นรนหาทางแก้ ยิ่งติดนาน
 3. ต้องมีความรู้เท่าใดจึงจะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา
 4. ไปมืด ไปสว่าง ในเหตุการณ์เดียวกัน ?
 5. รู้ว่าจิตคิด จิตจะตื่น จะได้ต้นทางของการปฏิบัติ
 6. ข้อแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่ว
 7. ดีหรือเลว อยู่ที่ รู้หรือไม่รู้
 8. ปฎิบัติธรรมเพื่อละอะไร?
 9. วิธีหนีนรก
 10. ทางลัดในการทำสมถะ
 11. อาโลโกอุทปาทิ
 12. วิธีลืมอดีตที่ดีที่สุด
 13. การรู้จักแยกแยะผู้คน
 14. บางครั้งพูดให้ดีที่สุด ก็ฉลาดสู้นิ่งเงียบไม่ได้
 15. เราเป็นอย่างที่เราทำ
 16. อยากรู้ว่าตายแล้วไปไหน จะรู้ได้อย่างไร
 17. โอภาสและแสงต่างๆ
 18. การวอนขอที่ดีงาม
 19. คำพูดนั้น สำคัญไฉน?
 20. ความรักตัวเองผลักดันให้จิตปรุงแต่ง
 21. ทุกข์ของคนเป็นชู้
 22. ค่าของคน อยู่ที่ผลของการทำดีไว้กับโลก
 23. นักภาวนา กลัวเจ็บ กลัวตาย แต่กล้าหาญเบิกบาน
 24. ลงมือปฏิบัติ อย่าให้เสียชาติเกิด
 25. การมีจิตที่ดีขึ้น สำคัญกว่าทุกสิ่ง
 26. เราดี ดีกว่า ดวงดี
 27. ทำๆหยุดๆ จิตจะไม่เห็นไตรลักษณ์
 28. ผู้ได้โสดาบันแล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าได้โสดาบันแล้ว?
 29. คิดดี แล้วชีวิตทั้งหมดจะดีเอง
 30. เป็นไปไม่ได้ จริงหรือ?
 31. จิตเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตลอดเวลา
 32. จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตให้คุ้ม
 33. การคบคน สำคัญอย่างไร?
 34. บางส่วนจาก "7 วิธีตายอย่างสบายใจ"
 35. ตัวผู้รู้เป็นแค่เครื่องอาศัยในการเจริญปัญญา
 36. จิตยิ้ม
 37. ความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูก
 38. การหลับไม่ใช่เรื่องเล็ก
 39. คิดอย่างไร เตรียมอย่างไร กับวันสิ้นโลก?
 40. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 41. ความบังเอิญไม่มีในโลก
 42. รวมการ์ดเสียงหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 43. แบบอย่างของผู้นำที่ดี
 44. พ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 45. การแก้กรรม = การแก้นิสัย (นั่นเอง)
 46. เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
 47. ต้องการละพุทธภูมิ
 48. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๗) ภาวนาสุดท้าย จิตเป็นหนึ่ง ธรรมเป็นหนึ่ง
 49. จริต-วิปัสสนา
 50. ข้ามทะเลทั้งสี่ แล้วจะถึงจิตหนึ่ง (๖) พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal