View full version: ธรรมะ
 1. งานหลักของชีวิต
 2. พระพุทธเจ้าฝากศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัท
 3. ข้ามโอฆะได้ด้วยการ "ไม่พักไม่เพียร"
 4. การเลือกอาชีพ คือการเลือกกรรมหลักของชีวิต
 5. หนทางยังมีอยู่ ลงมือเสียตั้งแต่วันนี้่
 6. ตัวผู้รู้เหมือนเรือ ถึงฝั่งแล้วต้องทิ้งเรือ
 7. การเลือกใช้ชีวิต
 8. ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนชาวนาปลูกข้าว
 9. โลกนี้ไม่เคยมีใครไปถึงความสำเร็จ ผ่านเส้นทางของความบังเอิญ
 10. ความสำเร็จที่ดี เป็นอย่างไร ?
 11. อันปีใหม่ ใช่จะใหม่ ดังใครบอก
 12. หน้าตาดี vs จิตใจดี
 13. มีชีวิตเป็นที่พึ่ง ไม่ใช่มีชีวิตเพื่อหาที่พึ่ง
 14. สวัสดีปีใหม่ 2556 โดย คุณดังตฤณ
 15. ต้องอดทน การปฏิบัติเหมือนพายเรือทวนน้ำ
 16. ธรรมะจากชาดก
 17. จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
 18. นิพพานมี ๒ นิพพาน
 19. เป็นพระโสดาบัน ไม่เหลือวิสัยที่พวกเราจะทำได้
 20. ถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจจ์ ก็ยังไม่ปล่อยวาง
 21. ความซื่อตรงต่อพระธรรม
 22. ทำบุญอย่างไรจึงจะได้เจอคนจริงใจ?
 23. ยิ่งเกลียดยิ่งเจอ
 24. ถ้ารู้ถูกต้อง จิตจะไม่มีน้ำหนัก
 25. วิธีดูว่าเพ่งหรือไม่?
 26. ธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรม
 27. ฐานเป็นศรัทธา ยอดเป็นปัญญา
 28. เปลี่ยนตัวเอง ให้ดีกว่าเมื่อวาน (ทีละนิดๆ)
 29. กิเลสละเอียดคล้ายกุศล
 30. สัญลักษณ์ของความฟุ้งซ่าน vs สัญลักษณ์ของสมาธิ
 31. ใช้ชีวิตนี้อย่างมีค่า
 32. คนที่ใช่ คนที่ไม่ใช่
 33. ความจริงของความทุกข์
 34. เวทนานุปัสสนา
 35. เกิดเป็นมนุษย์ มีสิทธิ์หลายอย่าง
 36. การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยาก(มาก)
 37. ฝึกยอมรับความจริงไว้แต่เนิ่นๆ
 38. เรื่องของสมถะและวิปัสสนา
 39. อาการของจิต
 40. บุญใหญ่ หาใช่การทำให้โลกนี้ดีขึ้น
 41. พลัดพรากจากของรัก
 42. วิธีสอนคนใกล้ตัว
 43. วันโลกแตก ?
 44. หลวงปู่มั่นพูดถึงพระอรหันต์
 45. ร่วมบุญไถ่ชีวิตวัว (โครงการของชาวลมหายใจดอกไม้บาน)
 46. คนไม่ใช่หลุดไป ใจที่ใช่ของเรายังเหลืออยู่
 47. สิ่งที่ทำให้คู่รักดำรงอยู่ด้วยกันได้
 48. ความคิดที่ดีที่สุดของมนุษย์
 49. ชีวิตเป็นเกม แต่ไม่ใช่ของเล่น
 50. ถ้าเข้าใจหลักการปฏิบัติ จะไม่ปฏิเสธเส้นทางอื่นที่แตกต่างกัน

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal