View full version: ธรรมะ
 1. ความสุขเหมือนภาพลวงตา
 2. งานหลักของเรา คือการยกระดับจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์
 3. การปฏิบัติ ๔ จำพวก
 4. การบริจาคอวัยวะเป็นทาน
 5. ปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
 6. ประกายเมตตาแห่งราชาไทย
 7. สติปัฎฐานคืออะไร
 8. จิตเป็นไตรลักษณ์
 9. ปฏิบัติให้ถูกและให้พอ
 10. ถ้าไม่ภาวนา เราจะเสียชาติเกิด
 11. ดูความคิดเพื่อรู้จิต
 12. ความอยากของเรา กีดกั้นเราจากมรรคผลนิพพาน
 13. จิตปรุงแต่งไม่มีปัญหา แต่เราชอบเข้าไปปรุงแต่งจิต
 14. สอนการเดินจงกรม
 15. บุญที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร?
 16. การเกิดภพภูมิใหม่
 17. คำถามคำตอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ‘เซนในการทำงาน’
 18. ฆ่าตัวตาย ก็ไม่พ้นทุกข์
 19. เจริญปัญญาต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยว
 20. Video หลวงพ่อปราโมทย์ นำสวดแผ่เมตตา
 21. การอุทิศส่วนบุญ
 22. Video หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรมที่วัดสามพระยา โดยชมรม สุรัตนธรรม
 23. ไร้ทุกข์อย่างเป็นไปเอง
 24. เก่งงานอย่างเป็นไปเอง
 25. พละ ๕ (๕) เราต้องพัฒนากำลังให้แก่กล้าพอ จึงจะล้างกิเลสได้
 26. รู้ทันความอยาก
 27. คิดจากความว่าง
 28. ทำงานเหมือนทำทาน
 29. “ทำ” ไม่เป็น “ธรรม”
 30. พละ ๕ (๔) สติ สมาธิ ปัญญา
 31. รู้สึกตัว
 32. พละ ๕ (๓) วิริยะ
 33. การเจริญสติคือการรักษาพระวินัย
 34. พละ ๕ (๒) ศรัทธา
 35. ทำงานด้วย ค้นหาใจที่เย็นด้วย
 36. ร่วมลงชื่อยับยั้งพฤติกรรมหมิ่นพระบรมศาสดา
 37. รู้ทันความคิด ปลุกจิตให้ตื่นเบิกบาน
 38. เอาชนะตัวเอง เอาชนะความขี้เกียจ
 39. บรรลุถึงความเย็นด้วยเซนแห่งการทำงาน
 40. พละ ๕ (๑) กำลังทั้ง ๕ ต้องพอ จึงจะเกิดอริยมรรค
 41. รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (on Youtube)
 42. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๔) องค์มรรคต้องครบทั้ง ๘ อริยมรรคจึงจะเกิด
 43. สามัญลักษณะ
 44. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๔
 45. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๓
 46. ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค (๑๓) ปัญญาในองค์มรรค
 47. Video หลวงพ่อปราโมทย์ รร สตรีภูเก็ต ๓ ก.พ. ๕๖ ตอนที่ ๒
 48. อาการดี ไม่ดีอย่างไร มันเป็นอดีต
 49. สามีไปเที่ยวผู้หญิง ผิดศีลข้อ 3 หรือไม่
 50. กรรมอะไรทำให้ได้ลูกน้องดีๆ

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal