View full version: ธรรมะ
 1. ดวงจิต กายทิพย์ และดวงวิญญาณ ต่างกันอย่างไร?
 2. เห็นกายไม่ใช่เราแล้ว แต่ทำไมยังเห็นจิตเป็นเรา?
 3. วิบากของผู้ที่นินทา ตำหนิผู้อื่นทุกวัน วันละหลายครั้ง
 4. หลวงพ่อปราโมทย์และคณะศิษย์ ไถ่ชีวิตโค 85 ตัว มกราคม ๒๕๕๖
 5. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 6. เมื่อทำกรรม ก็ต้องรับวิบาก
 7. ดูจิต เหมาะกับคนที่ไม่ทรงฌาน
 8. ธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ
 9. หน้าที่ของศีล สมาธิ ปัญญา
 10. ความคิด
 11. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมษายน ๒๕๕๖
 12. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๔) สรุปการปฏิบัติ : รักษาศีล ๕ ฝึกจิตให้ตั้งมั่น แล้วเจริญปัญญา
 13. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๓) ต้องเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆอีกที จึงจะพ้นทุกข์ไม่ต้องเกิดอีก
 14. หลายคนในตัวเรา
 15. เกมกรรม vs Free Will
 16. ทะเลาะกัน แต่เปิดใจ เป็นกรรมดำหรือกรรมขาว?
 17. ทิ้งความเจ็บปวดไป เก็บไว้แค่บทเรียน
 18. ดราม่า vs ปัญหาจริงๆ
 19. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๒) เบื้องต้นจะเห็นก่อนว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆ
 20. การภาวนาในขั้นละเอียด (จบ)
 21. การปล่อยวางแบบพุทธ
 22. เมื่อใดรู้สึกเจ็บ...
 23. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๑) ความรู้รวบยอด คือทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้น
 24. การภาวนาในขั้นละเอียด (๓)
 25. การสำนึกผิดและการแผ่เมตตาแก่ผู้ก่อบาป
 26. การภาวนาในขั้นละเอียด (๒)
 27. แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
 28. ฉลาดในการให้ธรรมทาน
 29. วาจาหยาบคาย-ความคิดมืดมน
 30. นิสัยชอบมั่วกาเมอย่างไม่ลืมหูลืมตา
 31. การทะเลาะเบาะแว้ง
 32. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๒๐) อย่าพยายามไปดึงจิตออกจากอารมณ์
 33. การภาวนาในขั้นละเอียด (๑)
 34. หลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมที่่ชมรมสุรัตนธรรม เมษายน ๒๕๕๖
 35. ผลกรรมของมุสาวาท (พูดปด)
 36. การให้อโหสิกรรมกับผู้ที่ทำร้ายเรา
 37. เพราะเหตุใดแม้อยากเลิกทำบาปเต็มที แต่ก็เลิกไม่ได้?
 38. คนที่ผิดกาเมเป็นประจำซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีผลกรรมเป็นอย่างไร?
 39. ทำบาปแล้วเกิดสำนึกได้ โทษจะลดลงไหม?
 40. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๙) ถ้าจิตดื้อมาก ต้องค่อยๆปลอบไปสอนไป
 41. หลักการภาวนาสำคัญของหลวงปู่มั่น
 42. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๘) ถ้าขันธ์ไม่แยก ให้ช่วยด้วยการพิจารณาในเบื้องต้นได้
 43. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๗) ต้องฝึกซ้อมการปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน
 44. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๖) แยกธาตุแยกขันธ์เป็นจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้
 45. ระวังการไปสร้างจิตผู้รู้เทียมๆ
 46. ใจคนเหมือนไฟฉาย ถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่าง
 47. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๕) วิปัสสนาเบื้องต้นต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์
 48. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๔) เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วจึงเจริญวิปัสสนาได้
 49. คู่มือการปฏิบัติธรรม (๑๓) ให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง จิตผู้เพ่ง กับ จิตผู้รู้
 50. จิตป่วยกับจิตสุขภาพดี

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal