View full version: ธรรมะ
 1. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 2. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 3. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 4. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 5. เวลามีค่าอย่างไร
 6. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 7. จิตเฉยๆเงียบๆ
 8. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 9. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 10. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 11. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 12. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 13. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 14. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 15. ความคิดควบคุมไม่ได้
 16. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 17. โลกนี้ไร้สาระ
 18. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 19. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 20. มารในแง่ของการภาวนา
 21. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล
 22. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ราชกรีฑาสโมสร กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 23. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 24. ความสุขที่ยั่งยืน ประณีต และไม่เสี่ยงตาย
 25. ไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้
 26. ความสำคัญของขณิกสมาธิ
 27. ชี้แจงการดำเนินการจัดส่งถวาย ‘มหาสติปัฏฐานสูตร’ และ ‘อนาพาธ’ ถึงวัด ๓๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ
 28. เรื่องน่าเสียดายของดังตฤณ
 29. เห็นด้วยปัญญาอันเป็นพุทธ จึงละทิฐิมานะลงเสียได้
 30. ถ้าเราอยู่กับธรรมะ ธรรมะก็อยู่กับเรา
 31. กรรมที่ได้รับมาจากคนอื่นมีจริงหรือไม่?
 32. ความทุกข์แน่นหนาเกินกำลังสติ ควรทำอย่างไร?
 33. ความเชื่อ-ความเข้าใจ-ความเข้าถึง แบบพุทธ
 34. ศรัทธาในความดีงามที่ตรงกัน คือแม่บทของความรัก
 35. แก้ไขความรู้สึกหมั่นไส้
 36. การภาวนา กับคนใกล้ตัว
 37. เพียรรู้ผัสสะเพื่อพ้นทุกข์
 38. กรรมที่ทำให้ต้องหลงรักข้างเดียว และวิธีฝึกสละออก
 39. ความซับซ้อนของการจับคู่
 40. ทำบุญร่วมกับเพศตรงข้าม แล้วกลัวจะต้องเจอกันชาติหน้าอีก
 41. ต้องอยู่กับคนที่ธาตุนิสัยไม่เข้ากันเลย
 42. ใกล้ด้วยใจ
 43. กำลังใจจากหลวงพ่อ
 44. วิธีรับมือกับพ่อแม่ที่มักติเตียนลูกรุนแรงเกินไป
 45. การติเตียนที่ดีและไม่ดี
 46. เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะเอาอะไร เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
 47. ให้รู้กิเลส ไม่ใช่สู้กิเลส
 48. เรื่องของปัญญาอบรมสมาธิ
 49. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาลุงชิน พฤษภาคม ๒๕๕๖
 50. ดูจิตขณะโกรธแล้วแต่ความโกรธยังอยู่ ทำอย่างไร?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal