View full version: ธรรมะ
 1. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 2. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 3. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 4. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 5. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 6. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 7. รับมือกับความป่วย
 8. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 9. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 10. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 11. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 12. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 13. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 14. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 15. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 16. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 17. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 18. อนัตตลักขณสูตร
 19. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 20. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 21. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 22. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 23. เวลามีค่าอย่างไร
 24. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 25. จิตเฉยๆเงียบๆ
 26. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 27. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 28. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 29. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 30. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖
 31. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
 32. เศร้าบ่อย เศร้าง่าย
 33. ความคิดควบคุมไม่ได้
 34. เศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไร
 35. โลกนี้ไร้สาระ
 36. เล่าเรื่องพระอาจารย์สิงห์
 37. รักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 38. มารในแง่ของการภาวนา
 39. วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสภาวะของกุศลและอกุศล
 40. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ราชกรีฑาสโมสร กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 41. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
 42. ความสุขที่ยั่งยืน ประณีต และไม่เสี่ยงตาย
 43. ไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้
 44. ความสำคัญของขณิกสมาธิ
 45. ชี้แจงการดำเนินการจัดส่งถวาย ‘มหาสติปัฏฐานสูตร’ และ ‘อนาพาธ’ ถึงวัด ๓๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ
 46. เรื่องน่าเสียดายของดังตฤณ
 47. เห็นด้วยปัญญาอันเป็นพุทธ จึงละทิฐิมานะลงเสียได้
 48. ถ้าเราอยู่กับธรรมะ ธรรมะก็อยู่กับเรา
 49. กรรมที่ได้รับมาจากคนอื่นมีจริงหรือไม่?
 50. ความทุกข์แน่นหนาเกินกำลังสติ ควรทำอย่างไร?

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal