View full version: ธรรมะ
 1. เทคนิคในการรู้ตามความเป็นจริง
 2. การปฏิบัติธรรม ก็คือการเรียนรู้ตัวเอง
 3. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ บ้านจิตสบาย พฤษภาคม ๒๕๕๖
 4. อยากออกบวช แต่ขัดใจพ่อแม่ ควรทำอย่างไร?
 5. เลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยไป
 6. จิตนิ่งๆทื่อๆ จะบอกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นไม่ใช่
 7. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 2/2
 8. นักภาวนากับคนทั่วไปต่างกันที่คุณภาพจิต
 9. ผู้มีจิตสะอาดย่อมเป็นที่รักของคนจำนวนมาก
 10. ปัญญาล้ำหน้า
 11. เรื่องที่ควรพูดน้อยๆ เรื่องที่ควรพูดมากๆ
 12. ถ้าไม่รักษาศีลจะเข้าฌานหรือบรรลุธรรมได้หรือไม่?
 13. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคน
 14. ความสุขจากการให้เปล่า
 15. สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ที่่บ้านจิตสบาย 1/2
 16. ความเห็น ความยึดถือ
 17. ถวายของตามประสงค์ vs ถวายของตะพึดตะพือ
 18. จิตสัมผัส
 19. ปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา
 20. จิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มเอาไว้
 21. ผลกรรมของการให้คำแนะนำทั้งดีและร้าย
 22. มองหาสิ่งที่ยังไม่มี รอคอยคนที่ยังไม่มา
 23. สันตติขาด จะเห็นจิตเกิดดับ
 24. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
 25. หลวงพ่อปราโมทย์ปลูกต้นโพธิ์เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มวิมุตติฟลอริด้า
 26. นิพพานเป็นอนัตตา เพราะความไม่มีเจ้าของ
 27. รับมือกับความป่วย
 28. โมเดลของที่พึ่งทางใจในยุคพุทธศาสนาอยู่รอดไปได้อีกนาน
 29. ความสำเร็จกับความล้มเหลวตั้งอยู่บนทางเดียวกัน
 30. เหตุเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน
 31. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 32. ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ
 33. วิปัสสนาในอานาปานสติ
 34. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา‏
 35. พละ ๕ แรงของนักปฏิบัติ
 36. แด่เธอผู้มาใหม่ (ฉบับการ์ตูน)
 37. ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า
 38. อนัตตลักขณสูตร
 39. จิตเหมือนเด็กที่ชอบหนีเที่ยว
 40. การต่อรองของที่จะซื้อไปทำบุญ ถือว่าเป็นอกุศลหรือไม่?
 41. เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
 42. ไม่มีใครเคยพบวันดีที่สุดในวันพรุ่งนี้
 43. เวลามีค่าอย่างไร
 44. ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
 45. จิตเฉยๆเงียบๆ
 46. ความยากเป็นบันไดขั้นแรก
 47. การอธิษฐานเพื่อเสียสละความยึดติด
 48. ฝืนรู้ vs ยินยอมรับรู้
 49. หน้าธรรมดา ใจสวย vs หน้าสวย ใจไม่สวย
 50. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พฤษภาคม ๒๕๕๖

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal