View full version: ธรรมะ
 1. อาการของจิต
 2. จิตที่สัมผัสพระนิพพาน มีความสุขมหาศาล
 3. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดภูริทัตตวนาราม ออนทาริโอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มิถุนายน ๒๕๕๖
 4. กุศล-อกุศล ล้วนเป็นตัวทุกข์
 5. เมื่อเจริญปัญญา จะเห็นแต่ทุกข์
 6. อารมณ์ของจิต (ในการดูจิต)
 7. ทำไมดินแดนพุทธศาสนาจึงไม่เป็นประเทศที่เจริญที่สุดในโลก?
 8. เจริญวิปัสสนา เห็นจากของจริง
 9. จิตนี้เกิดดับตลอดเวลา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
 10. ขั้นตอนของการดูจิต
 11. การทำบุญใหญ่ที่สุด คือการทำบุญด้วยความคิด
 12. ฝึกรู้สึกตัว ฝึกดูจิต ก็เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง
 13. มีแต่เสียงในหัวของคุณคนเดียวเท่านั้น ที่ทำร้ายตัวเองไม่เลิก
 14. วิกฤตศรัทธาของศาสนา ไม่ได้แก้กันที่พฤติกรรมของพระ
 15. ดูจิต ได้สติ สมาธิ ปัญญา
 16. การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้วยปริยัติธรรม
 17. รู้สึกตัวบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ก็จะเห็นสภาวะเกิดดับได้ไม่ต่างจากจิตที่ออกจากฌาน
 18. เข้าฌานไม่ได้ ก็อาศัยสมาธิทีละขณะ เจริญวิปัสสนา
 19. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
 20. วิธีป้องกันความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
 21. คนรุ่นนี้ฟุ้งซ่าน เหมาะกับการดูจิต
 22. รู้ทันกิเลส ต้องรู้ทันกิเลสที่กำลังครอบงำใจ
 23. ขอนับถือแค่พระพุทธกับพระธรรม?
 24. เปลี่ยนศาสนาจะเป็นบาปไหม?
 25. ความหมายที่แท้จริงของ "แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร"
 26. ซื้อกับข้าวมาใส่บาตร แต่จ่ายเงินทีหลัง บุญตกเป็นของใคร?
 27. จิตคิด กับ จิตรู้
 28. ดูกิเลสเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้าน
 29. เราทำทุกอย่างเพื่อสนองอัตตา
 30. ทำอย่างไรจึงรู้ตัวได้บ่อยขึ้น ?
 31. หลวงพ่อปราโมทย์ ณ วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มิถุนายน ๒๕๕๖
 32. การรู้รูปปรมัตถธรรม ดูยาก ต้องทรงฌาน
 33. หลวงปู่หา สุภโร กล่าวถึง...อดีตพระอาจารย์มิตซูโอะ
 34. วิธีการรู้นามธรรม (ดูจิต)
 35. เวลาปฏิบัติจริง รู้ทั้งรูป รู้ทั้งนาม
 36. ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
 37. วิธีทำงานร่วมกับคนนิสัยไม่ดี
 38. ดูกาย ดูว่าแปรปรวน จนเห็นว่ากายไม่ใช่เรา
 39. นิมิตเริ่มต้นของการจบดี ลงเอยดี
 40. คนที่ใช่ คือคนที่ทำให้คุณเลิกร้ายได้
 41. ธาตุ ๔ – การรู้รูปเป็นธาตุ ๔
 42. จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง
 43. ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา เกิดขึ้นเพราะสัญญาเข้าไปหมายผิด
 44. พยายามทำตัวเป็นคนดี แต่ต้องมาโดนจับผิดอยู่เนืองๆ
 45. ยกโทษให้เขา คือเอาโทษออกจากใจเรา
 46. ชีวิตเปิดโอกาสให้เราเคยเป็นทั้งผู้มองและผู้ถูกมอง
 47. เห็นรูปนามตามความเป็นจริง เห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
 48. ธรรมอันมีอุปการะมาก
 49. ชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละ คือแบบฝึกหัด
 50. ข่าวเสียหายของพระ ข่าวฉ้อฉลของนักการเมือง เป็นเรื่องธรรมดา

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal